Johan Schlasberg 

Vinnare i energins ekosystem

Sverige är ett av de många länder som är "i början" av ett enorm omställning inom sitt energisystem. Der talas om investeringar på hisnande 400 miljarder i Norrland. Dett ska tillverkas grönt stål och batterier för elbilar med mera. Några aktörer vill bygga små modulära kärnkraftverk. Andra satsar på energilagringssystem och stora vindkraftverk till havs. Överföringskaciteterna av el måste byggas ut. Många och stora projekt som sammanlagt innehåller inte bara stort risktagande och osäkerheter utan också kommer att generera såväl vinnare som förlorare.

Målet är att här efterhand försöka få mer klarhet i vem som vinner, vilken och var kompetens skapas och vad detta kan få för kort- och långsiktiga konsekvenser i och för Sverige. Mellan vilka strategier bör och ska vi välja?

Självklart finns det andra som forskar, utreder och marknadsför olika aspekter av dessa tänkbara konsekvenser. Flera av dessa röster kommer också att sorteras och presenteras

I uppslagsverket BiBB finns ett ökande antal ORD om energirelaterade ämnen. Bland annat om "Ny kärnkraft i Sverige", "SMR små modulära kärkraftverk", "SMR SEALER 50", "Energistadefördraget" med flera.