Johan Schlasberg 

Strategi och organisationskonsult

Problem och utmaningar

Alla verksamheter har mer och mindre allvarliga problem eller som det moderna försköningsspråket kallar utmaningar. Det är inte fel att ha problem, det är rent av nödvändigt och viktigt även om "man" troligen ibland önskar att det vore andra än de man de facto har.

Om man som chef eller ledningsgrupp inser att man har en del utmaningar kan man antingen välja att tackla dessa själv - eftersom man känner problemen bäst själv - eller överväga att få någon annans råd och erfarenhet.

Om att välja konsult

Det har flera fördelar att välja en konsult från ett stort välkänt företag. De har stora resurser och resultaten får nästan automatiskt en bra auktoritet. Styrelse och ägare har hög tilltro till stora konsultföretag.

Men om ni är intresserade av att arbeta med ett litet konsultföretag är det inte bolaget som är intressant utan snarare vilken eller vilka personer som ni ska ha en dialog med.

Denna sajt ger er en bild av vad jag kanske skulle tillföra för synpunkter och råd. Och kanske några andra idéer och tankar även om vi aldrig får kontakt.