Johan Schlasberg 

Mentala kartor

Mentala kartor handlar om hur man ser på världen, sig själv och andra. Vi har mentala kartor om nästan allt, men de är inte alltid så bra vägvisare.

NewYorkcentric The Economist-China

Bilder och tusen ord

Den berömda bilden View of the World from 9th Avenue, (1976) av hur en person i NewYork ser på världen ritades av den amerikanske konstnären Saul Steinberg. Många av hans verk publicerades i tidskriften The New Yorker som bl a är känd för sina illustrationer.

Vi har mentala bilder av otroligt många saker. Ibland kallas dessa för fördomar när det egentligen mer handlar om förutfattade och ofta förenklade bilder. Fördom blir det när någon inte vill ändra sin uppfattning när det finns fakta som pekar i en annan riktning.

Mentala kartor i företag

I ett stort företag jag arbetade i sa VD:n Ju mindre jag har med facket att göra desto bättre. De fackliga organisationerna i detta företag förväntade sig enbart negativa besked. Man befann sig i en gemensam ond cirkel. Företagets lönsamhet var låg.

Företagsledningen i den amerikanska bokkedjan Borders betalade Amazon.com för att driva sin e-handel. Man såg ingen framtid i e-handel. Idag finns inte Borders.

Nokia kunde inte tänka sig att en telefon från Apple skulle kunna hota deras enorma och framgångsrika verksamhet. Listan kan göras mycket lång på hur ens mentala karta styr vilken frågor man ställer och hur man konstruerar sin verklighet.

Mentala kartor är inte oföränderliga även om det oftast krävs någon form av kris eller omvälvande händelse för att åstadkomma en förändring.