Om att lära av andra

Det finns en benägenhet att vilja lära sig av de senaste årens framgångsföretag - the Apple/Google/Amazon way - men det finns många andras way att lära av och Internet har turboladdat möjligheterna att lära av såväl stora som små, kända som okända.

Anlita mig som handledare i "Lära av andra"

Jag var i flera år handledare i MiL Institute har som du lyssnat på många presentationer. Nu föreslår jag en annan typ av inlärning. Jag kommer inte för att underhålla eller berätta några framgångsresor, utan för att tillsammans med er testa ett annat sätt.

Min utgångspunkt är att det är smart att lära av andra, men vi vet inte riktigt av vem eller hur. Vår resa består i att via Internet (webben) hitta resurser som är relevanta för vår inlärning och verksamhet. Vi väljer något eller några områden och var den övningen slutar vet vi inte. Jag tänker mig att ett sådant projekt görs över några veckor och att man ses ibland och parallellt finns projektet i en samarbetstjänst på nätet där deltagarna kan lägga in uppgifter och diskutera etc.

Är ni en mindre grupp som vill testa konceptet utanför kontoret är ni välkomna några dagar till mitt kontor i Provence.

Kriteriet på om övningen är bra är om något mätbart förbättras i er verksamhet.

Närhet, relaterat och osannolikt

Det behövs någon form av logik för att öka chansen att man letar på bra ställen. Jag har ett enkelt kategoriförslag: Närhet, Relaterat och Osannolikt.

I kategorin Närhet ingår att både lära sig mer om hur den egna verksamheten fungerar och de som man idag uppfattar som konkurrenter - det kommer nya i övermorgon. I kategorin Relaterat finns t ex processer - kundhantering, logistik, plattformsdesign osv - i helt andra branscher. Att leta efter inspiration inom kategorierna närhet och relaterade är rationellt.

I innovationshistorien finner man lätt exempel på hur det Osannolika givit viktiga impulser och förståelse. Att utsätta sig för det oväntade - kultur, resor, möten med oliktänkande osv - är att öva sin öppenhet. Vilket ju också är rationellt, på sitt sätt.

Skapa en inspirationskarta

Det är din och verksamhetens situation och mål som bör vara vägledande för vem man ska lära av och hur.

En idé är att man har en Inspirationskarta. Notera ett antal områden som känns viktiga att förbättra. De kan t ex vara punktlighet, kostnadskontroll, IT- system, Business Intelligence, jämlikhet, miljöfrågor, service, kapitalbindning osv. Skapa en matris med namn på företag som ni tror kan lära er något inom relevanta delområden.

Matcha Inspirationskartan med/mot er egen situation och hur mycket förändring verksamheten tål.

Lyssna både på trender och svaga signaler

Temat Vem ska man lära av är en av våra workshops.

Om att lära av andras misstag

Det mest intressanta är misstag som smarta personer gör. Se ett exempel på en digital tjänst som inte fungerade.