Johan Schlasberg 

Strategi och organisation
Introduktionssida

Jag gör uppdrag både som arbetstagarkonsult och som rådgivare till en organisations ledning eller ägare.

Ledningens strategiska misstag är ett företags dyraste misstag. Smarta personer och bra företag gör också strategiska misstag. Grundläggande antaganden om en verksamhet behöver regelbundet tänkas igenom.

arbetstagarkonsult

Löntagarkonsult / arbetstagarkonsult

En arbetstagarkonsult anlitas av de fackliga organisationerna, men det krävs att företagsledningen accepterar alternativa eller kompletterande förslag för att ändra planerade beslut. I den meningen är en arbetstagarkonsult rådgivare till både fack och företag.

Jag har genomfört flera uppdrag med både fack och företag som uppdragsgivare. Mer om min syn på att vara arbetstagarkonsult.

 

the economist_China

Mentala kartor

Mentala kartor handlar om hur man ser på världen, en organisations verksamhet och mycket annat. Vi har mer eller mindre bra mentala kartor om nästan allt. Hur ser företagsledningens mentala kartor ut?

Läs mer om Mentala kartor ...

Det viktigaste i en strategi är inte att komma helt rätt

Det viktigaste är inte att komma helt rätt utan att undvika att röra sig i fel riktning och att inte tillräckligt väl förstå vad som påverkar ens verksamhet. Hur kunde Nokia och Ericsson Mobile Communications - företag jag bägge har haft projekt med vid utvecklingen av min mobila tjänst IDstories - köra ner i diket på så kort tid?

Lost in translation

Rubriken är lånad av filmen svW med samma namn och det är välkänt att olika avdelningar och funktioner kan ha svårt att förstå varandra. Det är 'som upplagt' för språkförbistring. Styrelserna i många verksamheter utgörs inte sällan av äldre personer med ganska begränsad erfarenhet av verksamhet i den digitala världen. Detta är idag är en direkt affärsrisk.

Konsultföretaget McKinsey visade nyligen i en studie att företag med låg digitaliseringskompetens presterade märkbart sämre än de som kommit längre i sin digitala transformation.

Vem ska man lära av?

Det kräver en del arbete och reflektion att veta Vem man ska lära av och Vad.

Man kan och bör lära av andra, men det krävs en situationsanpassning till varje verksamhets förutsättningar. Det vore kanske en idé att ni hade en lista på företag, organisationer eller personer din verksamhet skulle kunna lära av och inom vilka områden. Listan kan ha en bilaga med avskräckande exempel på misstag ni vill undvika att göra om.

Alla gör misstag, men de är inte slumpmässiga utan har ofta ett mönster.

Affärsmodeller och deras tysta gränser

blixt från klar himmel

De flesta större verksamheter har en - skriftlig - affärsmodell. Denna är oftast strategi- och sifferorienterad. Kapitlet 'Affärsmodellers tysta gränser' handlar om "de diffusa interna faktorer som omgärdar hur affärsmodellen konstrueras".

När allvarliga problem uppkommer är det sällsynt att dessa kommer som en blixt från klar himmel. Tvärtom har det troligen funnits många signaler under lång tid om att stora problem är under uppsegling. Dessa signaler kan ha ett mönster. Att se mönster är viktigt. Läs mer om Affärsmodellers tysta gränser.