Johan Schlasberg 

Strategi och affärsmodeller

Styrelsens och ledningens strategiska misstag är en verksamhets dyraste misstag. Smarta personer och bra verksamheter gör också strategiska misstag. Dessa är ofta inte helt slumpmässiga utan kan ha ett (synligt?) mönster.

I en värld med exponentiellt ökande förändring och genuin osäkerhet är misstag nästan omöjliga att undvika. För att minska riskerna för - och konsekvenserna av - de dyraste misstagen behöver man regelbundet tänka igenom och stresstesta sina antaganden om verkligheten och sina strategier. Detta kan jag hjälpa till med.

Vem ska man lära av?

Ett sätt att utveckla sin strategiprocess är att lära av andra. Man kan och bör lära av andra, men det krävs en situationsanpassning till varje verksamhets förutsättningar.

Det kräver en del arbete och reflektion att veta Vem man ska lära av och Vad.

Mentala kartor

the economist_China

Mentala kartor handlar om hur man ser på världen, en organisations verksamhet och mycket annat. Vi har mer eller mindre bra mentala kartor om nästan allt. Hur ser företagsledningens mentala kartor ut?

Läs mer om Mentala kartor ...

Det viktigaste i en strategi är inte att komma helt rätt

Det viktigaste är inte att komma helt rätt utan att undvika att röra sig i fel riktning och att inte tillräckligt väl förstå vad som påverkar ens verksamhet. Hur kunde Nokia och Ericsson Mobile Communications - företag jag bägge har haft projekt med vid utvecklingen av min mobila tjänst IDstories - köra ner i diket på så kort tid?

Lost in translation

Rubriken är lånad av filmen svW med samma namn och det är välkänt att olika avdelningar och funktioner kan ha svårt att förstå varandra. Det är 'som upplagt' för språkförbistring. Styrelserna i många verksamheter utgörs inte sällan av äldre personer med ganska begränsad erfarenhet av verksamhet i den digitala världen. Detta är idag är en direkt affärsrisk.

Konsultföretaget McKinsey visade nyligen i en studie att företag med låg digitaliseringskompetens presterade märkbart sämre än de som kommit längre i sin digitala transformation.

Affärsmodeller och deras tysta gränser

blixt från klar himmel

De flesta större verksamheter har en - skriftlig - affärsmodell. Denna är oftast strategi- och sifferorienterad. Kapitlet 'Affärsmodellers tysta gränser' handlar om "de diffusa interna faktorer som omgärdar hur affärsmodellen konstrueras".

När allvarliga problem uppkommer är det sällsynt att dessa kommer som en blixt från klar himmel. Tvärtom har det troligen funnits många signaler under lång tid om att stora problem är under uppsegling. Dessa signaler kan ha ett mönster. Att se mönster är viktigt. Läs mer om Affärsmodellers tysta gränser.

arbetstagarkonsult

Löntagarkonsult / arbetstagarkonsult

En arbetstagarkonsult anlitas av de fackliga organisationerna, men det krävs att företagsledningen accepterar alternativa eller kompletterande förslag för att ändra planerade beslut. I den meningen är en arbetstagarkonsult rådgivare till både fack och företag.

Jag har genomfört flera uppdrag med både fack och företag som uppdragsgivare.
Mer om min syn på uppdrag som arbetstagarkonsult.