Strategi

Ledningens strategiska misstag är ett företags dyraste misstag. Smarta personer och bra företag gör också strategiska misstag. Grundläggande antaganden om en verksamhet behöver regelbundet tänkas igenom.

Lucio Fontana

Rätt enkelhet

Rätt enkelhet är ofta ett nyckelkoncept för att lyckas. En central fråga för både mina egna företag och min externa rådgivning är att det mesta går att göra enklare, smartare och mer användarvänligt.

Mycket i svensk sjukvård är bra trots relevant kritik. Vårdinformationssystemet (i praktiken många) blir alltmer komplicerat och tar orimligt mycket tid att använda. Jag har ett förslag att IT-systemen borde bidra till att minska läkares och sköterskors skärmtid med minst 20%. Läs mer om IT och enkelhet ...

the economist_China

Mentala kartor

Mentala kartor handlar om hur man ser på världen, sig själv och andra. Vi har mer eller mindre bra mentala kartor om nästan allt. Hur ser företagsledningens mentala kartor ut?

Mediagurun Marshall McLuhan skrev att Environment is blind. Med detta menade han att det är svårt att se det som förefaller vara naturligt. Mer om Mentala kartor ...

blixt från klar himmel

Affärsmodeller och deras tysta gränser

Man kan anta att de flesta större verksamheter har en - ofta skriftlig - affärsmodell. När allvarliga problem uppkommer är det dock sällsynt att dessa kommer som en blixt från klar himmel.

Tvärtom har det säkert funnits många signaler under lång tid om att stora problem är under uppsegling. Dessa signaler kan ha ett mönster. Mönster är viktiga.

Om en affärsmodell oftast är strategi- och sifferorienterad, är "Affärsmodellens tysta gränser" 'de diffusa interna faktorer som omgärdar hur affärsmodellen konstrueras och genomförs'.

Läs mer om Affärsmodellers tysta gränser ...

arbetstagarkonsult

Löntagarkonsult till fack och företag

En löntagarkonsult anlitas visserligen av de fackliga organisationerna, men det krävs att företagsledningen accepterar alternativa förslag för att ändra planerade beslut. I den meningen är en löntagarkonsult en konsult till både fack och företag. Det svåraste är inte att skriva en rapport, utan att påverka olika strategier och beslut.

Jag har genomfört flera uppdrag med både fack och företag som uppdragsgivare.

Läs mer om strategi för fack och företag ...