Strategi och organisation

Jag gör uppdrag både som arbetstagarkonsult och som rådgivare till en organisations ledning eller ägare.

Ledningens strategiska misstag är ett företags dyraste misstag. Smarta personer och bra företag gör också strategiska misstag. Grundläggande antaganden om en verksamhet behöver regelbundet tänkas igenom.

arbetstagarkonsult

Löntagarkonsult / arbetstagarkonsult

En arbetstagarkonsult anlitas av de fackliga organisationerna, men det krävs att företagsledningen accepterar alternativa eller kompletterande förslag för att ändra planerade beslut. I den meningen är en arbetstagarkonsult rådgivare till både fack och företag.

Jag har genomfört flera uppdrag med både fack och företag som uppdragsgivare. Mer om min syn på att vara arbetstagarkonsult.

 

the economist_China

Mentala kartor

Mentala kartor handlar om hur man ser på världen, en organisations verksamhet och mycket annat. Vi har mer eller mindre bra mentala kartor om nästan allt. Hur ser företagsledningens mentala kartor ut?

Läs mer om Mentala kartor ...

 

Affärsmodeller och deras tysta gränser

blixt från klar himmel

De flesta större verksamheter har en - skriftlig - affärsmodell. Denna är oftast är strategi- och sifferorienterad. Kapitlet 'Affärsmodellers tysta gränser' handlar om "de diffusa interna faktorer som omgärdar hur affärsmodellen konstrueras".

När allvarliga problem uppkommer är det sällsynt att dessa kommer som en blixt från klar himmel. Tvärtom har det troligen funnits många signaler under lång tid om att stora problem är under uppsegling. Dessa signaler kan ha ett mönster. Att se mönster är viktigt. Läs mer om Affärsmodellers tysta gränser.

Det viktigaste i en strategi är inte att komma helt rätt

Det viktigaste är inte att komma helt rätt utan att undvika att röra sig i fel riktning och att inte tillräckligt väl förstå vad som påverkar ens verksamhet. Hur kunde Nokia och Ericsson Mobile Communications - företag jag bägge arbetat med - köra ner i diket på så kort tid?

Lucio Fontana

Rätt enkelhet

Rätt enkelhet är ofta ett nyckelkoncept för att lyckas. En central fråga för både mina egna företag och min externa rådgivning är att det mesta går att göra enklare, smartare och mer användarvänligt.

Mycket i svensk sjukvård är bra trots relevant kritik. Vårdinformationssystemet (i praktiken många) blir alltmer komplicerat och tar orimligt mycket tid att använda. Jag har ett förslag att IT-systemen borde bidra till att minska läkares och sköterskors skärmtid med minst 20%. Läs mer om IT och enkelhet ...

IT och Affärer - Lost in translation?

IT och Internet förändrar verksamheter och affärsmodeller mer än vad vi ofta tror, men förändringstrycket är ojämnt fördelat mot olika områden i en verksamhet. Många behöver höja sin digitala beredskap.

Enkelhet

IT kan komplicera det mesta utöver det som vore optimalt och jag har som ett exempel här beskrivit ett projekt för ökad Enkelhet i vården. Det skulle tillföra vården tusentals sköterskor och läkare utan kostnad, men inte utan motstånd.

Vem ska vi lära av?

Jag letar nästan varje dag efter andras erfarenheter och kunskap som kan tillföra något till mina uppdragsgivare, mina företag och min forskning. Det är en konst att veta Vem man ska lära av. Jag är gärna er handledare i en sådant projekt.