Johan Schlasberg 

Volta Greentech och metangasreduktion

fisande ko

Enligt amerikanska EPA är utsläpp av metangas, utöver koldioxid, den största källan till klimatförändringen. En stor andel av detta utsläpp kommer från kor när det andas, rapar och fiser.

Svenska Volt Greentech är ett uppstartsbolag som har en vision om att kraftigt minska utsläppen av metangas från kor genom att de får ett dagligt tillskott av rödalger.

Grundfakta om enterisk jäsning

Metan produceras som en del av den normala matsmältningsprocessen hos djur. Under matsmältningen jäser mikrober som finns, i ett djurs matsmältningssystem mat som konsumeras av djuret. Denna mikrobiella jäsningsprocess, kallad enterisk jäsning, producerar CH4 som en biprodukt. Den kan andas eller rapas ut av djuret. Mängden CH4 som produceras och släpps ut av ett enskilt djur beror främst på djurets matsmältningssystem och mängden och typen av foder det konsumerar. Original (EPA)

Forskning och uppskalning

Det bedrivs forskning om reduktion av utsläpp av metangas från kor på många håll i världen. Ett exempel från USA är Roque et al. om 'Red seaweed ... '(2021). Enligt en bra introducerande artikel i ett amerikanskt perspektiv krävs ...

Kommersialisering av sjögräs som fodertillsats för nötkreatur kommer att kräva många steg. För det första skulle forskare behöva utveckla vattenbrukstekniker för att producera tång i stor skala, antingen i havet eller i tankar på land. Och den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten måste godkänna användning av sjögräs som fodertillskott för kommersiellt boskap. Original (The Conversation)

Se Referenslistan för fler forskningsrapporter.

Affärsmodell och utmaningar

Om vi antar att den internationella forskning om reduktion av kors utsläpp av enteriska gaser fortsätter och nu får väsentligt större resurser än tidigare, hur kan detta påverka Volta Greentech?

Forskningen inom området kommer i allt väsentligt att vara tillgänglig för alla som kan vara intresserade av tillföra rödalger eller annan "substans" för att minska det enteriska gasutsläppet. Sannolikt medför detta att ett relativt stort antal uppstartföretag etableras inom området. Detta är bra för klimatet och för jordbrukets acceptans av nya näringsmodeller för kor.

En av områdets ledande forskare Frank Mitloehner, professor UC Davis, tror att det kommer ett flertal teknologier för att reducera metangasutsläpp från kor.

Lagstiftning och incitament för förändring

I Californien finns en lag som kräver att metangasutsläppen från kor ska minska med 40% till 2030. Branschen var emot detta krav vilket visar på vikten av samarbete mellan forskning, policies och incitament.

Coop har ett testprojekt med Volta Greentech. Det är en komlicerad utmaning även i Sverige att hitta en bra bra balans mellan lagstiftning, incitatement för jordbuket och ett möjligt konsumentintresse. Merkostnaden för en uppskalad "ny näringsmodell" för kor är idag oklar, men det är ont om tid.

Det är sannolikt att företag i "metanreduktionsbranschen" - som Volta Greentech - kommer att utveckla olika affärsmodeller. En utmaning är att skala upp produktionen och visa att den tillför tillräckligt mycket värde genom hela värdekedjan. En möjlig långsiktig affärsmodell för Volta Greentech är att bli uppköpt av ett företag med väsentligt större resurser att marknadsföra lösningen till jordbruket. Hur långt hinner man komma och vilket företagsvärde har man hunnit upparbeta till dess att en sådan framtid "presenterar sig"?


Kommentar: 2021.07.29 // // Johan Schlasberg.

Spännande projekt och en utmaning att arbeta sig fram till en långsiktigt bra affärsmodell. Hur fick jag kännedom om Volta Greentech? Jo, genom att jag lyssnade på Peter Carlsson, VD på batteribolaget Northvolt, som i sitt intressanta sommarprogram nämnde bolaget som ett exempel på ett företag som kan ses som en "avknoppning" av en tidigare medarbetare på NorthVolt. Han nämnde dock inte att han investerat i Volta Greentech.

Referenser:

Story av:   Johan Schlasberg.

Publicerad: juli 2021   Uppdaterad: 30 juli, 2021