Johan Schlasberg 

Stories om företag och organisationer( 3 )

International outlooks

Här kommer du efterhand att finna ett antal stories om både stora och små företag om forskning och vilka produkter och tjänster denna lett till.

Det finns många mycket framgångsrika företag som knappast kan sägas vara baserade på egen forskning. Forskar Spotify, Klarna, IKEA, H&M eller de stora bankerna? En kärna i "våra" stories är forskning även om denna oftast går ofta hand i hand med produktutveckling. Patent är ett tecken på forskning. Analysföretag som Nielsen och Gartner är - i denna kontext - en annan kategori.

Det har inget egenvärde för ett företag att bedriva egen forskning. Kan man använda och kanske förädla andras forskning - offentligt finansierad eller privat - och kombinera denna med egen produkt-och affärsutveckling kan detta skapa mycket framgångsrika företag.

ko som fiser
2021.07.29   Volta Greentech metangasreduktion

Utsläpp av metangas från kor är världens näst största källa till klimatförändring enligt amerikanska EPA. Svenska Volta Greentech är ett av de företag som arbetar med att reducera detta utsläpp genom att komplettera kornas diet med en mindre mängd dagligt intag av rödalger. Läs mer ...

Orbital systems dusch
2021.07.16   Orbital Systems

Orbital Systems AB med utveckling och verksamhetsbas i Malmö är ett helägt dotterbolag till amerikanska Orbital Systems Inc. Bolaget har ett smart duschsystem som delvis är baserat på egen forskning. Marknadsföringen är en väl genomtänkt story om att man ska förbättra hela världens vattenförsörjning. En klar överdrift, men intressant. Läs mer ...

bankek Sparbanken Finn
1999   Sparbanken Finn

Publicerad: juli 2021.   Uppdaterad: 17 september, 2021