Johan Schlasberg 

Något om att anlita mig

Varje uppdrag har en pedagogisk del och jag försöker vara både tydlig och ange skälen till de synpunkter och analyser jag framför. En rapport kan skrivas på flera sätt och detta är en av flera frågor som alltid diskuteras i början av ett uppdrag.

Arvode: Det vanligaste är ett fast arvode för ett avtalat uppdrag.

Lista på uppdragsgivare.

Utbildning och Forskning

Är civilekonom och rekryterades redan innan studierna var helt klara till det då ledande managementkonsultföretaget I Sverige SIAR svW. Där skulle man både vara konsult och forska. Jag hade i fem år uppdrag som handledare vid chefsutbildningsinstitutet MIL

Doktorandkurserna i företagsekonomi klarades av direkt och en rapport - Att förstå kol - en av två delar i en planerad avhandling inom energi och miljö publicerades publicerades av statliga Sekretariatet för framtidsstudier. Men sedan sedan tog egen konsultverksamhet och företagande överhanden. Då jag är intresserad av forskning återupptog jag doktorandstudierna 2016 och har publicerat avhandlingen 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar' i form av en öppen sajt. Detta är en innovation i den akademiska världen som möter betydande motstånd. Men formatet tillhör framtiden och man kan notera att även införandet av formatet Pdf. - som i grunden är ett format för tryck och inte för (mobil) online-konsumtion - i Akademien mötte betydande motstånd i början.

blogg om företagsekonomisk forskning

Jag skriver en Blogg om företagsekonomi och näringsliv.

Läser personer i näringslivet företagsekonomisk forskning? Är forskningen intressant och pfesenteras den på ett läsvänligt och intressant sätt?

Har också drivit arkitektföretag, företag inom /digital/ bildbehandling (c:a 30 anställda) och vattenrening (av skärvätskor som används vid bearbetning av metaller). Skriver ofta rapporter på engelska. Talar bland annat franska. Stort intresse för IT och har programmerat stora delar av de sajter och tjänster jag driver.

Mitt motto är
Man ska börja med sig själv, men inte sluta där.
ur Människans väg av Martin Buber