Johan Schlasberg 

Aktuellt

I augusti avslutade jag ett uppdrag för de fackliga organisationerna på läkemedelseföretaget Sobi i samband med en strategisk förändring inom deras affärsmodell och forskningsstrategi.

Nyligen har jag gjort en omfattande uppdatering av innehåll och teknik i mina företag IDstories (berättelser) och IDme [ai-di-mi] (digitala visitkort).

Jag driver också ett entreprenörsprojekt BiBB, ett Kunskapstorg och ett nytt fritt uppslagsverk som på sikt ska ägas av universitet och högskolor. BiBB kan ses som en social innovation.

Uppdrag

I varje uppdrag letar jag efter något konstruktivt som kan komma att öka uppdragsgivarnas nytta och där så är aktuellt stärka deras förhandlingsposition.

Varje uppdrag har en pedagogisk del och jag försöker vara både tydlig och ange skälen till de synpunkter och analyser jag framför. En rapport kan skrivas på flera sätt och med olika avsikter och detta är en av flera frågor som alltid diskuteras i början av ett uppdrag.

Arvode: Det vanligaste är ett fast arvode för ett avtalat antal frågor.

Lista på uppdragsgivare.

Utbildning och Forskning

Är civilekonom och rekryterades till det då ledande managementkonsultföretaget I Sverige SIAR svW. Där skulle man både konsulta och forska. Jag har varit i flera år haft uppdrag som handledare vid chefsutbildningsinstitutet MIL

Doktorandstudierna i företagsekonomi klarades av direkt och en rapport - Att förstå kol - en av två delar i en planerad avhandling inom energi och miljö publicerades publicerades av statliga Sekretariatet för framtidsstudier. Men sedan sedan tog egen konsultverksamhet och företagande överhanden. Då jag är intresserad av forskning återupptog jag doktorandstudierna 2016 och har nu publicerat avhandlingen 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell' i form av en webbsajt. Den handlar om vad som är trovärdig kunskap och en bransch som blev "digitaldrabbad" när Google och Wikipedia blev stora.

Har också drivit arkitektföretag, företag inom /digital/ bildbehandling (c:a 30 anställda) och vattenrening (stort miljöintresse). Skriver ofta rapporter på engelska. Talar bland annat franska. Stort intresse för IT och har programmerat stora delar av de sajter och tjänster jag driver.

Fred och Miljö

1972 startade jag "Stiftelsen Fred och Miljö", lades ner efter några år, tillsammans med nio vänner. Stiftelsen kombinerade mina intressen för fredsforskning (som jag bland annat studerat för Johan Galtung) och miljöarbete (varit med och startat miljöföreningar). Stiftelsen gjorde 1972 ett stort utskick till nästan alla skolor i Sverige och bad att de skulle stödja vårt förslag att 5% av försvarskostnaderna skulle användas för miljöarbete och förbättrad resursanvändning = minskad krigsrisk. Det kom tusentals svarskort till Sveriges Riksdag som stöd för tanken.

Mitt motto är
Man ska börja med sig själv, men inte sluta där.
ur Människans väg av Martin Buber