Johan Schlasberg 

Om att sälja företag och projekt

Det är delvis olika processer om man ska sälja ett helt företag eller delar av en verksamhet. Försäljningen har olika orsaker men gemensamt är att det blir bättre resultat om man har en tydlig exit-strategi.

Exit-strategi för försäljning av delar och projekt

Att sälja dotterbolag, delar av en verksamhet eller ett projekt behandlas ofta med mindre intresse och strategi än förvärv. En studie får några år sedan från ett av de globala revisionsföretagen visade att företag underinvesterade resurser i "exit-processer".

red ladder exit strategy

En "Red ladder" exit strategi

En företagsledning är ofta mindre intresserad av det ekonomiska utfallet vid en försäljning. Bilden belyser att det ska gå fort är viktigt och att det får bli lite som det blir.

Man har redan fattat beslut om en avyttring och fokuserar på att tänka framåt. Ledningens tid är en knapp resurs och den används ofta bäst på "framtidsprojekt". Eventuella förluster vid en avyttringar - faktiska eller bokföringsmässiga - kan kallas för extraordinära.

 

green ladder exit strategy

En "Green ladder" exit strategi

Även om ovanstående är sant kan det finnas betydande värde i projekt och kunskap som på olika sätt kan överföras till en ny ägarsituation. Kanske kan ett nytt - mer eller mindre personalägt - företag skapas om det får intitialt stöd från den gamla ägaren. Kanske kan en exit-process som får ta något längre tid (eller planeras i god tid) ge god ekonomisk utdelning för säljaren.

Exit-strategi för försäljning av hela företag

I några projekt har jag bidragit med en analys och en digital presentation - på svenska och engelska - av företaget som skulle säljas. I ett fall angav köparen att valet att köpa just det bolaget hade påverkats av den pedagogiska presentationen.

Det låter rimligt mot bakgrund av att det är flera personer i den köpande verksamheten som är engagerade och att de gör sin analys utifrån olika perspektiv. (Jag arbetar inte med bolag där det förväntade värdet ligger under 10 MSEK.)