Johan Schlasberg 

Posten och postal service

Avreglering av postmonopolet

Den svenska brevmonopolet slopades 1993. Motivet var att en konkurrensutsättning skulle göra de postala tjänsterna bättre. Det har nu gått 30 år och det får anses som en rimligt lång tid för att bedöma reformen resultat. Hur många är nöjda och kan det stora missnöje som finns med Postnord kopplas till avregleringen eller är det andra krafter och händelser som bättre beskriver dagens situation?

Uppdaterat 17 mars 2023