Johan Schlasberg 

Teori om Öppna Monopol

Det är inte självklart om min Teori om Öppna Monopol ska kallas teori eller Konceptet Öppna Monopol.

Om klassisk monopolteori

Om monopolteori på eng. Wikipedia

Forskning om Bilbesiktning

Den svenska fordonsbesiktningen– regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen (pdf - 2011). Författare. Johan Nyström

Innovationer i offentlig sektor

Intresset för detta ämne har ökat dramatiskt de senaste åren. Här några rapporter (alls inte fullständigt. Se bibliografierna.

Innovation is sometimes more fun than research

Dessa två video visar en reklamfilm för Honda (Honda Paper). Producerades 2015 och har över 10 miljoner visningar på YouTube. Video nummer 2 visar hur videon gjordes. Filmerna är mobilvänliga.