Johan Schlasberg 

Omreglering av apoteken

apoteksinteriör
Har omregleringen av apoteken gett fördelar för kunderna som inte hade kunnat uppnås i apoteksmonopolet?

Att man inte ökade tillgängligheten till apoteksservice och annan service i Apoteksbolaget AB enligt min teori om Öppna monopol, var en följd av den samlade oviljan eller oförmågan hos det tidigare Apoteksbolagets ägare, styrelse, företagsledning och fack. Av det jag hittills sett och läst har omregleringen INTE har lett till några förbättringar som inte hade kunnat uppnås i det tidigare apoteksmonopolet. Ett Öppet monopol hade troligen gett fler fördelar för de flesta än dagens modell och till en lägre totalkostnad för samhället.

Forskningsrapport 2014 om Apoteksmarknaden

Myndigheten för Vårdanalys publicerade 2014 en rapport "Låt den rätte komma in". Se hela rapporten som pdf. Ett av kapitlen - sid 47-110 - är skrivit av professorerna i ekonomi Mats Bergman (Södertörns högskola) och Johan Stennek (Göteborgs universitet). De skriver bland annat ...

2.6.2 Alternativa medel för att öka tillgängligheten. En fullständig utvärdering av omregleringen behöver både svara på frågan om de valda medlen (huvudsakligen konkurrens och privatisering) har lett till att målen uppfylldes och frågan om det hade funnit andra och kanske bättre medel för att uppnå dessa mål.

Vi menar att det hade varit fullt möjligt för regeringen att åstadkomma liknande förändringar inom ramen för ett bibehållet monopol, dels genom direkta krav på Apoteket AB:s butiksnät, dels indirekt genom en förändrad ersättningsmodell.

Öppna monopol - ett koncept och en teori

1995 publicerade jag en artikel i dåvarande Finanstidningen som handlade om ett nytt koncept som jag döpte till Öppna monopol och jag använde apoteksmarknaden som exempel. Konkurrens är i de flesta marknader en överlägsen metod för att utveckla nya tjänster, sänka priserna och ge kunderna bättre service. Men inte i alla marknader.

Artikel i tidningen Apostrofen

Artikel i Apoteksbolagets tidning 1995

Apoteksbolaget skrev om konceptet Öppna Monopol i sin personaltidning Apostrofen 1995. Se Pdf

Omregleringar är en process

Det är bättre att säga att Apoteksmarknaden omreglerades än att den avreglerades. Ordet omreglering innehåller två budskap, det första är att det även i den nya situationen finns en rad regler och krav och det andra är att ändringar med stor sannolikhet kommer att ske i regelverket. Omreglering är med andra ord en process.

Här finns mina texter om Omreglering inom flera områden. Frågor om huruvida Omregleringarna hittills varit en framgång handlar till del om vilka frågor man ställer och vem som bäst påverkar olika intressenters och gruppers sentiment - är lika med mentala kartor.

Inom den akademiska världen forskar man alltmer om innovationer i den offentliga sektorn. Se ett flertal forskningsreferenser och Öppna monopol i ett mer akademiskt perspektiv, som jag ser det.

Artiklar i media

Apotek piffas upp. Rubrik i Dagens Industri 2015.09.21

Underrubriken är Smink tar större plats på medicinernas bekostnad.

Branschglidningen på apoteksmarknaden fortsätter när Kronans Apotek lanserar ett nytt butikskoncept med fokus på hudvård och skönhet. Till hösten kommer två nya butiker och på sikt satsas hundratals miljoner kronor.

Ska inte apotek sälja medicin? Absolut, men kunderna efterfrågar det här. Om kunderna har ett behov ska vi tillgodose det så att de inte behöver gå till andra butiker, säger Lars Birkeland (VD för Kronans Apotek).

Om vi som kedja inte skulle bredda oss utan endast fokusera på receptbelagda läkemedel hade vi haft röda siffror. Det finns ingen aktör på den svenska marknaden som hade haft råd att bara göra det.

I samma artikel i DI intervjuar DI:s reporter Johan Wendel också Emma Henriksson (KD), ordförande i Socialutskottet.

Avregleringen av apoteksmarknaden slutfördes 2009 och arbetet leddes av socialminister Göran Hägglund (KD). Idag är Kristdemokraterna tillfreds med hur avregleringen gått.

Det har blivit en större tillgänglighet med fler apotek och längre öppettider, säger Emma Henriksson (KD). Men det finns forfarande en del utmaningar. Man får inte alltid rätt medicin eftersom den inte finns inne. Det problemet fanns före avregleringen också och det kvarstår. ... Om apoteken väljer att sälja andra varor är det inte en politisk fråga, så länge de tillhandahåller mediciner. ... Karin Rågsved (V), partiets talesperson i hälsopolitik säger att "Fler än hälften av de som har besökt ett apotek det senaste året har haft svårt att få tag i det föreskrivna läkemedlet" ...

Läs hela DI-artikeln här. Kräver inloggning

Anekdoter och berättelser

Det finns en rik flora av människors kommentarer om dessa frågor i dagspressens reportage och andra media. Min plan är att skapa en undersida med några sådana kommentarer, indelade i vissa grupper.

Några länkar om apotek och apoteksmarknaden