Några kunder

Pfizere.onRexam / PLMAstraZenecaPågensKockums varvDresser-Wayne

Uppdrag inom många olika branscher och många olika områden t ex förändringar inom produktion, forskning, organisationsstruktur med mera. I flera fall har mitt uppdrag handlat om rådgivning i samband med köp / försäljning av företag. Pharmacia (Pfizer) är min största uppdragsgivare hittills (sammanlagt 3 - 4 manår).

Läs om min syn på uppdrag som arbetstagarkonsult
eller gemensam konsult till fack och företag
.