Johan Schlasberg 

Några uppdragsgivare

Uppdrag inom många branscher och områden t ex förändringar inom produktion, forskning, organisationsstruktur, rådgivning i samband med köp / försäljning av företag med mera. Pharmacia (Pfizer) är min största uppdragsgivare (sammanlagt 3 - 4 manår). Mer om att anlita mig.

Uppdragsberättelser

Jag arbetar under sekretess, men ibland kan (får) jag säga något.

Uppdragsgivare