Johan Schlasberg 

Några uppdragsgivare

Uppdrag inom många branscher och områden t ex förändringar inom produktion, forskning, organisationsstruktur, rådgivning i samband med köp / försäljning av företag med mera. Pharmacia (Pfizer) är min största uppdragsgivare (sammanlagt 3 - 4 manår). Mer om att anlita mig.

Min syn på uppdrag som arbetstagarkonsult eller gemensam konsult till fack och företag.

Uppdragsberättelser

Jag arbetar alltid med professionell sekretess, men ibland kan (får) jag säga något. Läs några berättelser.

Uppdragsgivare