Ja, men ...

Den vanligaste reaktionen när någon presenterar en ny idé är - Ja, men ..
Det kanske ligger i den mänskliga naturen att nästan lika fort som en blinkning komma på en eller flera invändningar. Nicka om du känner igen det.

egg-bulbDet flesta idéer föds inte färdiga, helt konkreta och exakt genomförbara. De behöver utvecklas, filas på och anpassas till sin organisations och omvärldens verklighet. De flesta idéer skulle behöva en reaktion mer i stil med: Intressant, skulle man inte kunna förändra, förbättra genom att X, Y eller Z?

Lyssna lite längre

Försök att uppskjuta din spontanreaktion och börja med några frågor för att bättre förstå vad idén i grunden går ut på eller försöker åstadkomma. Man måste träna sig på att reagera på detta sätt. Och som idéskapare måste man ta det lugnt när invändningarna kommer och se de som input till att förbättra sin presentation/sin idé till nästa gång man framför den.

Så har vi alltid gjort

Läs en intressant artikel i Strategy+Business om organisationsförändring - That’s the Way We (Used to) Do Things Around Here

Exemplet Dropgolf

Golfbranschen har problem och den mångåriga tillväxten har i flera länder förbytts till en besvärande pyspunka. Ett skäl är att golf tar för lång tid och konkurrensen om tid och uppmärksamhet är ett av dagens största slagfält.

golf playerDropgolf är en spelform som presenterar en möjlig lösning på tidsproblemet och kombinerar detta med att ha fokus på närspelet. Dropgolf innebär att man aldrig börjar på utslaget, utan droppar en boll, var man vill (fairway, bunker, ruff) och omväxlande, mellan 100 meter och 10 meter från green - framför eller bakom. Dropgolf är en cirkulär spelform med green i centrum.

Den vanligaste första reaktionen är: Ja, men ... hur ska man kunna spela Dropgolf (som går fortare) och vanlig golf på samma bana? Eftersom man inte ser någon lösning på detta problem slutar man ofta att läsa eller lyssna. Det finns också en hel del som spontant ser möjligheter till närspelsträning, juniorintroduktion, företagsgolf med mera. Efter att ha hört olika invändningar skapade vi en sida som heter   Vanliga frågor och Ja, men ...

Tänk igenom - Ja, men ... för din idé