Blogg om innovationer och strategi

Reflektioner, synpunkter och idéer i blandade ämnen. A room with a view.

Innovationer i mediavärlden

26 september 2015. Mediavärlden arbetar intensivt med att finna nya affärsmodeller. Papperstidningens en-för-alla format ersätts allt mer med en-för-alla i digitala format, men detta kanske är en övergångsmodell på vägen mot mer riktad information till olika kategerier av läsare. New York Times är ett av de mediaföretag (jag skrev inte tidningar) som hela tiden testar nya vägar.

Ett intressant exempel på detta är att N Y T idag producerar c:a 40 olika newsletters som intresserade gratis kan prenumerera på.

Ideala innovationer för företag och Sverige

10 september 2015. Igår den 9 september hade Apple ett stort event och presenterade en rad nya modeller av såväl iPhone som iWatch och iPad. Apples R&D budget det senaste kvartalet var nästan ofattbara c:a två miljader USD. Sedan den första iPaden för några få år sedan har t ex processorn blivit 20 gånger kraftigare och grafikprocessorn 360 gånger snabbare. Man får nästan en känsla av att dom kan göra det mesta av vad dom kan komma på och vill göra.

De flesta företag måste vara mer noga i valet av sina ideala innovationer. Utöver kreativitet ska man ha resurser och mycket annat ska stämma.

I ett nationellt perspektiv ser det mesta annorlunda ut. Finansministern bryr sig inte så mycket om hurvida 1.000 jobb skapas i spelindustrin eller i skogsindustrin. Jobbstatistiken är helig. När teknikutvecklingen stänger ner elektronikfabriker i Östersund, Hudiksvall och Katrineholm är det i grunden för att innovationer inom programmering och miniatyrisering gjort gamla produktionsmetoder omoderna. De flesta skulle nog säga att det är bra för företaget (Ericsson), men i ett nationellt perspektiv är innovationer som i varje fall tillfälligt ökar arbetslösheten en nog så besvärlig omställningsfråga.

Det är värt en stund att fundera över vilka de ideala innovationerna är och för vem.

New Public Management (NPM) och sjukvården i Skåne

Dagens nyheter har i en rad mycket uppmärksammade artiklar av journalisten Maciej Zaremba - numera också i bokformat - lyft fram hur sjukvårdens styrsystem ofta leder till helt orimliga beslut i form av felallokering av resurser, dålig arbetsorganisation med mera. NPM kan sägas vara ett intraorganisatoriskt köp- och säljsystem som gått snett.

Sydsvenskan tar upp problemen i sin huvudledare den 28 april 2013 och har DN:s artikelserie - och säkert också de stora problemen i skånsk sjukvård - som referens när man avslutar sin ledare med meningen Ansvariga politiker måste reda ut för- och nackdelar och fundera över alternativa styrsystem. Där kvalitet väger tungt.

Lägg till att kritiken mot den borgerliga sjukvårdspolitiken har varit massiv den senaste tiden och man kan fundera över hur det skulle kunna gå till för att politiker och ledande tjänstemän skulle börja leta efter andra modeller och koncept för att styra vårdresurserna. Region Skåne har mycket tydligt formulerat att man har vision att Skåne 2020 ska vara Europas mest innovativa region. Här finns således ett utmärkt tillfälle att ta tag i sina egna djupa problem på ett innovativt sätt.

Eftersom alla opinionsundersökningar just nu (maj 2013) visar att det blir regimskifte i region Skåne, har de inte lång tid på sig att tänka nytt. Första steget är en vilja och öppenhet att tänka nytt. Nästa steg är att acceptera att det behövs en viss mångfald av koncept för att bli klokare.

Ja, men ...

Den i särklass vanligaste reaktionen när någon presenterar en ny idé är att denne möts av ett Ja, men ..
Det kanske ligger i den mänskliga naturen att nästan lika fort som en blinkning komma på en eller flera invändningar. Nicka om du känner igen det.

Det flesta idéer föds inte färdiga, konkreta och exakt genomförbara. De behöver troligen utvecklas, filas på, kompletteras och anpassas till en organisations och omvärldens verklighet. De flesta idéer skulle behöva en reaktion mer i stil med: Intressant, skulle man inte kunna förändra, förbättra genom att X, Y eller Z?

Läs mer om Ja, men ...