Innovationsstil

Varje organisation har sitt eget sätt att hantera nytänkande och innovationer.
Jag kallar det för innovationsstil.

Nya idéer och arbetssätt växer inte fram på samma sätt inom IKEA, Apple och Malmö kommun. Det låter nästan självklart, men det är inte lätt att finna och optimera sin egen väg. Jag har studerat andras innovationer länge och gjort en del egna - som mött både medvind och motvind. Jag kanske kan bidra till att förbättra innovationsprocesserna i er verksamhet.

Hur ser era framgångsfaktorer ut?

Det är alltid bra att förstå sin egen verksamhets historia.

Behöver ni innovationer?

Lite, lagom, mycket, mer än de flesta inser, många små, något radikalt?

Innovatörer som tystnat eller flytt

Joseph Heller - mest känd för sin krigssatir Moment 22 - publicerade 1974 boken Någoting har hänt. Redan i de första raderna beskrivs hur många som är rädda i berättarens organisation. Nästan alla är rädda för någon och många är rädda för många. Det blir inte bättre när han säger att det nog i varje organisation finns minst en person som sakta håller på att bli tokig. Inte undra på att Dilbert är en bra tidsspegel.

Inte minst i den offentliga sektorn finns gott om innovatörer som tystnat, om de inte bytt jobb. Man försöker några gånger och sedan övergår man till att sköta det dagliga. Framgångsrika organisationer behöver personer som tar sin passionskapacitet med till arbetet. Och mer belönas än bestraffas för detta. I alla innovationsprocesser finns det både medkrafter och motkrafter. Det är bra att förstå dessa.

Innovationer via få eller många

Jag vill gärna tro att det flesta människor kan vara innovativa, men det är enkelt att finna exempel på motsatsen. Å ena sidan skulle jag ställa frågan: vad gör de 5 procent mest innovativa och entreprenöriella i er organisation? Å andra sidan behövs ofta en organisationskultur som tar till sig förändringar och mikroanpassar sig till nya arbetssätt med mera. Man kan ha en innovativ attityd, utan att vara innovatör.

Innovationer kan vara mer eller mindre radikala

Innovationer börjar ofta med frågor. Skulle man inte kunna göra X större, mindre, enklare, i rött, med runda hörn, billigare, tillsammans med y, i en annan förpackning eller som företaget A, B eller C - vem ska man lära av? Vem ställer vilken typ av frågor i er organisation?

Relativt många är nog intresserade av att arbeta med förbättringsinnovationer. Relativt få får och kan arbeta med radikalare innovationer. Slutsatsen är att det behövs parallella processer.

Innovationer och kris

Behövs det en rejäl kris eller ett stort tydligt hot för att er organisation ska bli mer innovativ?