Johan Schlasberg 

Innovationsstil

Varje organisation har sitt eget sätt att hantera nytänkande och innovationer.
Jag kallar det för innovationsstil.

Nya idéer och arbetssätt växer inte fram på samma sätt inom IKEA, Apple, ett universitets organisation och Malmö kommun.

Hur ser era framgångsfaktorer ut?

Det är bra att känna till och förstå den egna verksamhetens historia.

Innovatörer och förändrare som tystnat eller flytt

Inom såväl den privata som den offentliga sektorn finns det många innovatörer / förändrare som tystnat, om de inte har redan bytt jobb eller filar på sitt CV. Man försöker påverka några frågor man verkligen bryr sig om men om ledningens ointresse eller motståndet är alltför stort övergår man till att sköta det dagliga. Man retirerar till sitt. Framgångsrika organisationer har fler personer som tar sin passionskapacitet med till arbetet. I alla innovations- och förändringsprocesser finns det både medkrafter och motkrafter och det är bra att förstå mer om dessa.

Innovationer kan vara mer eller mindre radikala

Innovationer börjar ofta med frågor som kan vara "stora" eller mindre som: skulle man inte kunna göra X större, mindre, enklare, i rött, med runda hörn, billigare, tillsammans med y, i en annan förpackning eller som företaget A, B eller C?

Det behövs parallella processer för de större och de mindre frågorna. Vem ställer vilken typ av frågor i er organisation? Vem ska man lära av?

Innovationer och kris

Behövs det en rejäl kris eller ett stort tydligt hot för att er organisation ska bli mer innovativ och förändringsbenägen?