Drakar stiger i motvind

Innovationer

Förbättra er egen innovationsstil

Varje företag och verksamhet har en egen innovationsstil. Det fungerar olika på IKEA, SEB och i Lunds kommun. Några drag är säkert lika, men det gäller att vara medveten om hur den egna verksamhetens innovationsstil är eller vill vara. Och vägen till mer innovationsframgång ser också olika ut.
Läs mer om innovationsstil ...

Ja, men ...

Nästan alla nya idéer möts med ett Ja, men ... kul idé, men det går inte för att ... har du tänkt på ... och så vidare. Alla känner igen situationen och det är nästan som en betingad reflex. I värsta fall tystnar förslagsställaren, går visserligen till jobbet men lämnar sin entusiasm hemma. Hur kan man/vi hantera detta?
Läs mer om Ja, men ...

Ideala innovationer

Vilka innovationer vill vi(?) ha? Politiker och kommunala budgetmakare vill nog helst ha innovationer som ger fler jobb. Innovationer som rationaliserar bort arbetstillfällen är inte lika bra, men kanske bra på sikt, men besvärliga. Storföretag vill kanske hitta en ny storsäljare - sådana jagas intensivt t ex inom läkemedelsindustrin - och andra är nöjda med en innovationshöjd som gör att man i stort sett håller sina marknadsandelar. Det lilla innovationsföretaget är kanske glada för att deras tjänst/produkt är så bra (finner kunder) att de slipper röda siffror och kan få medel att bli bättre.

Innovationer och ett innovativt synsätt kan finnas inom verksamhetens alla områden. Diskutera gärna vad som som skulle kunna vara ideala innovationer i din verksamhet.

Läs mer om ideala innovationer ...

En mer innovativ väg till mer välfärd

Hösten 2012 kom den förra regeringens nationella innovationsstrategi. Ett viktigt och intressant dokument som förtjänar att läsas både för sina förtjänster och sina brister (IMHO). Rapporten och alla aktörer i det svenska innovationssystemet anger att en förbättrad samverkan mellan universiteten/högskolorna, samhället och näringslivet är viktigt och helt centralt för att skapa välfärd och sysselsättning.

Frömodellen Frömodellen

Den helt dominerande synen i dagens svenska innovationspolitik kallar jag för Frömodellen.

Man sår i skolor och på universitet och de mest lovande plantorna ska, gärna med stöd av olika former av näringspolitik, växa till sig, skapa nya jobb och trygga vår välfärd. Är frömodellen tillräckligt framgångsrik?

Omvandlingsmodellen Omvandlingsmodellen

Min analys säger att vår framtida välfärd huvudsakligen beror på vår gemensamma kraft till omvandling.

Sverige är ett litet land och det mesta uppfinns och utvecklas på annat håll. Vi bör bli bättre på att ta till oss kunskaper överallt i världen, hitta nya tekniker och produkter och arbetssätt och sedan omsätta dessa fortare i vår egen verklighet. Gäller både privat och offentlig sektor. Om dessa frågor skrev jag 2004 en artikel i Ny Teknik.

Läs mer om Innovationer och välfärd ...

Innovationer måste övervinna motvind

1995 startade jag företaget - IDstories som publicerar berättelser om Kultur och Näringsliv - där IT och Internet var en central del. Visionen var och är att bygga broar mellan den fysiska världen och din digitala värld. Jag fick två patent beviljade och åkte till Ericsson R&D i North Carolina och högste chefen, Nils Rydbeck, sa att nu ska vi bygga ett stort bolag tillsammans. Mycket hände och jag lärde mig en hel del om innovationsprocesser i stora företag.