Johan Schlasberg 

Min avhandling - en epilog

Denna sida har uppdateringar om min avhandling - 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar'. Texterna handlar om händelser och uppdateringar efter formella stoppdatum.

I avhandlingens kapitel 'Vanliga frågor (FAQ) och bloggposter' finns en länk till denna sida för de läsare som undrar vad som hände sedan.

Om avhandlingsprocessen

Jag söker sedan en tid efter någon annan företagsekonomisk institution än den vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, en med större intresse för att testa nya avhandlingsformat. Ett problem är att en "mottagande" institution normalt inte accepterar att jag själv finansierar mina studier. Bakgrunden till den regeln är att högskolan riskerar att doktoranden blir anställd enligt LAS-reglerna. Detta är dock inte applicerbart för en person i min ålder.

Samma problem dök upp när en professor på LTH i Lund föreslog att jag skulle flytta över avhandlingen till hans institution.

Blogg om min avhandlingsprocess.

Om avhandlingens impact i högskolevärlden

Den 14 oktober 2021 var jag inbjuden att på ämneskonferensen FEKIS 21 (Föreningen Företagsekonomi i Sverige) göra en presentation av 'Ekosystem för för avhandlingar och webbavhandlingar'. Det var tredje gången jag presenterade min avhandlingsforskning på FEKIS.

 1. Genom att fortfarande vara doktorand på Ekonomihögskolan i Lund och driva min ambition att få accept på en webbavhandling är den lokala påverkan av viss om än begränsad omfattning.
 2. I en opublicerad studie om "Avhandlingsformat i Sverige" visade det sig att man på nästan alla högskolor disputerar på en tryckt bok, ett i flera avseenden sämre format än en Pdf och en webbavhandling. Genom att kontakta ett flertal högskolor och forskarnämnder och högskoleledningar har frågan om (digitala) avhandlingsformat blivit en diskussionspunkt.
 3. Därför kämpar jag för att få min webbavhandling godkänd. Artikel i tidningen Universitetsläraren 2020.01.16. Den gav viss allmän kännedom och närmare 200 nya besökare (den första månaden) på avhandlingens hemsida och några vänliga mejl.
 4. Jag har presenterat konceptet Webbavhandlingar och metoden 'Case Impact Studies' vid två sessioner (2016 0ch 2017) i Föreningen Företagsekonomi I Sverige (FEKIS) årliga ämneskonferens. Presentation på FEKIS i oktober 2021.
 5. Jag skriver sedan hösten 2019 en Blogg om företagsekonomisk forskning.

Om avhandlingens impact i samhället

Inte helt lätt att "veta".

 1. Förutsättningen för en bredare påverkan i Sverige - av samhällsvetenskaplig forskning - är nog att en avhandling är på svenska. Då detta är ett av mig prioriterat mål är avhandlingen på svenska. En engelsk version är en senare fråga.
 2. Många personer hör av sig med kommentarer om uppslagsverket och sajten BiBB något som både efterfrågas och är värdefullt.
 3. I studien Referensstatus på bibliotek (Kap. 21) kontaktades 46 folkbibliotek om att deras beskrivning av NE på sidan Databaser var oriktig. 45 av 46 ändrade sin text.
 4. Flera organisationer som LO, Statens medieråd och Lärarförbundet ändrade sina texter om NE (Kap. 5b). Se dialog och exempel.
 5. Jag arbetar en hel del med sökmotoroptimering (SEO). Många avhandlingsrelaterade 'sökord' kommer högt i sökresultaten på Google. Ett exempel är - jämförelse ne och wikipedia - där min 'sida' har visades långt över 1.000 gånger bara under januari till och med augusti 2020.
 6. Flera folkbliotek har kommunicerat att information och studier på denna sajt bidragit till att man sagt upp sitt abonnemang på NE. Då bolaget NE tidigare hotat med att vidtaga rättsliga åtgärder, vilket vore intressant, anges inga exempel.
 7. Avhandlingsarbetet har lett till ett visst samarbete med LU Innovation (sedan mars 2020) för kommersialisering av uppslagsverket BIBB som bygger på min normativa modell e-Diderot (Kap. 30).
 8. Det är oklart om och på vilket sätt avhandlingens 'huvud-case' uppslagsverket och bolaget NE kan ha påverkats av min avhandling. Att de först var intresserade men senare reagerade med att försöka stoppa avhandlingen är belagt i Case Impact Studies (Kap. 7.6).

Om BiBB Akademi

BiBB Akademi

Om avhandlingen i media

Artikel i Universitetsläraren i januari 2020 'Därför kämpar jag för att få min webbavhandling godkänd'. Den genererade bland annat över 200 besök på avhandlingssajten och en del trevliga kommentarer.

Kommentarer

text

Referenser

text

Publicerad: september 2021   Uppdaterad: 20 januari, 2024