Johan Schlasberg 

Projekt

BiBB

BiBB Academy - en plattform för vetande och lärande

Ett av projekten på BiBB Academy är att bidra till att Sverige får ett nytt modernt och för alla fritt uppslagsverk som baseras på signerade artiklar.

Uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) är ett nationellt problem då det är både omodernt och en betaltjänst. I Danmark och Norge finns ett fria nationella uppslagsverk. Wikipedia är dessutom enligt denna jämförande studie i min avhandling klart bättre och mer användbart än NE.

Läs mer om mål och strategi för BiBB.se ...

På BIBB Academy finns också ett antal spaningar - nya tillkommer löpande - om högskolevärlden i Sverige och internationellt.

Universitet och högskolor lägger allt större resurser på marknadsföring och forskningskommunikation. Vilka är drivkrafterna?

IDstories

Berättelser om hus, platser, personer, innovationer  och IT

IDstories AB startade 1997 och producerar och publicerar korta berättelser - IDstories. Bland våra kunder finns fastighetsbolag och Svenska kyrkan.

Öresundshuset i Malmö
Öresundshuset i Malmö
Enoch Thulin
Enoch Thulin
 
Norra Vallgatan 64 i 
		 Malmö
Norra Vallgatan 66, Malmö

Berättelserna är ofta allmänbildande och lite underhållande. 10 mest visade IDstories och alla Storyteman.

Våra berättelser kommer ofta mycket högt på Google. IDstories var bland pionjärerna med att etablera en mobil tjänst som byggde broar från den fysiska världen till den digitala. Läs mer om IDstories ...

Dropgolf

Dropgolf är en rolig och stimulerande spelform med fokus på närspelalla golfbanor.

Dropgolf är ett koncept för att bland annat möta golfens tidsproblem vilket i många länder lett till färre spelare och färre golfrundor.

Dropgolf

Dropgolf.se är en lika enkel som radikal innovation som ger en golfupplevelse på ett annorlunda sätt. I grunden är den klassisk golf. För att lansera Dropgolf internationellt finns också Dropgolf.com - (in English).

Dropgolf har ett unikt scorekort som fungerar i hela världen.

Läs mer om golf och hälsa, manligt och kvinnligt och golfkultur i detta sammanfattande Storytema på IDstories.se