Johan Schlasberg 

Egna företag utöver konsultverksamheten
Det är lärorikt att parallellt vara rådgivare, företagare och forskare.

IDme.se

Ditt IDme [ai-di-mi] är ett smart digitalt visitkort om vad du gör nuförtiden och dig. Det är en avancerad tjänst med många möjligheter. Flera språkversioner, tidfönster, möjlighet till verksamhetsanpassad design med mera. IDme.se startade 2002.

Tryckta visitkort, IDme och Linkedin är tre bra format för kontakter och nätverk. Välj efter situation. Se analys och jämförelse.

IDstories

Berättelser om kultur, näringsliv  och fastigheter

IDstories AB startade 1997 och producerar och publicerar korta berättelser - IDstories. Bland våra kunder finns flera fastighetsbolag och Svenska kyrkan.

Öresundshuset i Malmö

Öresundshuset i Malmö

Enoch Thulin

Enoch Thulin

 
Norra Vallgatan 64 i 
		 Malmö
Norra Vallgatan 66, Malmö

Berättelserna är ofta allmänbildande och lite underhållande. Fokus är hus, offentliga rum och Points of Interest (PoI), industrier, innovationer, konst, kultur och intressanta personer. 10 mest visade IDstories och alla teman.

Våra berättelser kommer ofta mycket högt på Google. IDstories var bland pionjärerna med att etablera en mobil tjänst som byggde broar från den fysiska världen till den digitala.

Läs mer om IDstories ...

BiBB

BiBB är en social innovation och ett projekt för ett nytt Kunskapstorg och ett fritt modernt uppslagsverk. BiBB är tänkt att på sikt ägas av Sveriges universitet och högskolor. BiBB® baseras delvis på min avhandling - i form av en webbavhandling - i företagsekonomi 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

Dropgolf

Dropgolf är en rolig och stimulerande spelform med fokus på närspelalla golfbanor.

Dropgolf är ett koncept för att bland annat möta golfens tidsproblem vilket i många länder lett till färre spelare och färre golfrundor.

Dropgolf

Dropgolf.se är en lika enkel som radikal innovation som ger en golfupplevelse på ett annorlunda sätt. I grunden är den klassisk golf. För att lansera Dropgolf internationellt finns också Dropgolf.com - (in English).

Dropgolf har ett unikt scorekort som fungerar i hela världen.

Läs mer om golf och hälsa, manligt och kvinnligt och golfkultur med mera. Dropgolf är perfekt för företagsgolf.