Johan Schlasberg 

Föredrag och workshops

Jag är rådgivare i strategi- och organisationsfrågor och bland annat intresserad av hur Internet och webbifiering omvandlar företag och samhället. Jag är också engagerad i frågor såsom utbildning, miljö och kultur.

Smart enkelhet

Lucio Fontana

Ett intressant och lönsamt tema kan vara: vad kan vi förenkla i vår verksamhet och våra tjänster/produkter? Problem och frågor behöver sorteras. Ordning är inte kreativitetens motsats, snarare dess förutsättning. Läs mer om smart enkelhet ...

Vem ska vi lära av?

Lära av vem?

Ett bra ämne för en workshop. Det är viktigt att lära av andra, men vem ska vi lära av och hur ska vi ta detta till oss? Det är klokt att reflektera över sina egna och organisationens vanor.

Att försöka lära sig av Apple, Google eller H&M kan vara bra, men är deras lösningar relevanta för oss? En lärmetod kan vara att parallellt leta på både sannolika och oväntade ställen.

Läs mer om Vem ska vi lära av ...

En tanke är att man kan lära av forskning och i detta sammanhang mer specifikt vad man kan lära av företagsekonomisk forskning? En vanlig tankefigur är att denna forskning genererar idéer och koncept som sedan - ofta paketerade och omformade av konsulter - efterhand "sipprar ner" till företag och organisationer. Min uppfattning är att den modellen i grunden inte stämmer med verkligheten. För att något fördjupa mig i det ämnet har jag en Blogg om företagsekonomisk forskning, företagsekonomi och näringsliv.

Vad är trovärdig kunskap och vem tror på den?

Det har aldrig funnits så många personer som arbetar för att ge oss falska fakta, undanhålla fakta och på flera diskutabla sätt vill påverka vad vi bör veta och tycka. Vi skulle kanske behöva en nationell och obligatorisk "Digital värnpliktsvecka" för att öka vår försvarsförmåga mot all manipulation. Det kommer att bli värre innan det förhoppningsvis blir bättre.

Men uppslagsverk är väl trovärdiga? Ja, inte Wikipedia där vem som helst kan skriva, men i Sverige i varje fall uppslagsverket NE - eller? Jag blev så intresserad av hur uppslagsverken hade hanterat övergången från sina tryckta versioner till digitala tjänster att jag nu skrivit en avhandling i företagsekonomi som heter ''Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar''. Webbifiering är en megatrend..

En de många delstudierna visade tydligt att Wikipedia är klart bättre och mer trovärdigt än NE. Man kan också argumentera för att NE bryter mot Marknadsföringslagen när man påstår sig vara Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet.. Uppslagsverket NE är ett nationellt problem som dock går att lösa.

Avhandlingen är producerad och presenterad i form av en "Webbavhandling" - en innovation i den akademiska världen. En webbavhandling ger helt nya kommunikationsmöjligheter för forskning än vad en tryckt bok eller en Pdf kan erbjuda. Webbavhandlingar kan "låsas" i tiden och arkiveras.

Innovationer och välfärd

Sök-och-Lär modellen

Innovationer har blivit ett hett område i svensk politik och samhällsdebatt. Ofta handlar diskussionen om hur forskningsresultat och nya affärsidéer (frön) ska växa upp och bli till företag med många anställda. Min uppfattning är att en Omvandlingsmodell där vi blir bättre på att införa nya idéer i företag och samhälle - var de än kommer ifrån - är viktigare för den framtida välfärden än en nationell Frömodell.

Jag berättar gärna om några framstående innovatörer till exempel John Harrison som på 1700-talet löste Longitudproblemet som länge drabbat sjäfarten, om hur kunskapen om kolera och dess spridning växte fram och många andra spännande stories. Nästan alla innovatörer har fått höra ... Ja, men ... när de presenterar sina idéer. Men det finns också en annan sentens - drakar stiger i motvind.

Organisationer har olika innovationsstil och vet man mer om hur den fungerar i den egna verksamheten ökar sannolikheten för framgång. Eller om man som individ ska byta jobb och som företag förbättra sin innovationsstil.

Kultur och näringsliv

På vilket sätt vill vi att kultur och näringsliv ska höra samman? Kultur kan av näringslivet ses som dekoration och avkoppling efter en hård dag på världsmarknaden eller kanske något som på allvar kan tillföra något till en verksamhet. Vilken roll vill ni att kultur ska ha i er organisation?

Mitt företag IDstories AB arbetar sedan 20 år med storytelling inom kultur och näringsliv och har publicerat många berättelser (IDstories) inom sina fokusområden: Hus | Kultur | Innovationer och industrier | Offentliga rum & POI | Personer.

Om tjänsten IDstories och lista på de mest visade berättelserna ...

 

Andra ämnen för workshops och föredrag är möjliga.

 All workshops and talks can be held in English.