Johan Schlasberg 
Lunds universitet i en digital värld - Johan Schlasberg
Lunds universitet och en klassisk Mac-skärmbild

Att förändra ett universitet

Man lär sig mycket om en organisation när man försöker förändra den. Idéer och förslag möter ofta ointresse eller motstånd. Detta kan man se som incitament till bättre presentationer eller till att byta yrkesbana.

Kan man förändra ett universitet? I princip inte, men "droppen urholkar inte stenen genom sin tyngd utan genom att alltid falla". Förändras universitet uppifrån, nerifrån, inifrån, utifrån eller kanske på andra sätt? Att det är svårt och kanske till och med "dumt" att försöka förändra universiteten betyder inte att man inte ska försöka och än mindre att de inte kommer att förändras. Men då av tyngre krafter.

Förändringskrafterna kan komma relativt plötsligt som Coronapandemin - den var dock ingen Black swan då en pandemi var väntad om än tidpunkten var okänd. De kan också verka så sakta att de som har makten inte tror på dem.

Man måste ha ett historiskt perspektiv för att bli mer medveten om att universitet med sina institutioner, institut, centrumbildningar och annat förändras över tiden. Förändringstrycket är idag större än på länge.

01 Från Ekonomihögskolan till 'Lund Business School'

I november 2021 publicerade jag en strategianalys av Ekonomihögskolan i Lund. Den har ett ett längre tidsperspektiv, 10 år, än den strategi för 22-25 som den nya ledningen ska lägga fram för fakultetsstyrelsen.

Minska antalet institutioner från sex till två, skapa tre stödjande enheter för 'Digitalt lärande', 'Kvantitativt lärande' och 'Storytelling och visualisering'. Skapa ett 'Green Business Institute'. Fokusera och var djärvare. Byt namn till 'Lund Business School'. Se 10 punkter.

Den stora externa utvärderingen av forskningen vid Lunds universitet, RQ20, säger att EHL saknar A sense of urgency. Detta är både allvarligt och svårt att förändra.

02 Blogg om företagsekonomisk forskning

blogg om företagsekonomisk forskning

Det är många etablerade och seniora forskare inom "management och organisation" som hävdar att företagsekonomisk forskning är i kris. Mot den bakgrunden publicerar jag en blogg om - Företagsekonomisk forskning. Den kommenterar också utvecklingen på Ekonomihögskolan (EHL) vid Lunds universitet. Läser företags- och organisationsledare företagsekonomisk forskning? Och just den som kommer från Lund? Finns det annat de "borde" läsa istället? Vad vill 'Näringslivet' och ledare inom den offentliga sektorn veta om företagsekonomisk forskning?

03 BiBB Academy - en plattform för kunskap och lärande

Jag driver BiBB® Academy som bland annat har ett projekt för att skapa ett nytt fritt artikelsignerat uppslagsverk. Ett sådant finns i Norge men otroligt nog ännu inte i Sverige. Läs mer om kriterierna för ett modernt uppslagsverk.

BiBB Academy är en sajt som växer. Där finns spaningar om högskolevärlden i såväl Sverige som internationellt. Ett projekt heter 'Högskolebibliotekens rullgardin' och handlar om det lite märkliga - läs omoderna och osmarta - att flertalet forskare som går i pension inte längre får tillgång till alla de e-resurser hen alltid haft. Ett problem som kan lösas för en ringa kostnad till gagn för både högskolorna och enskilda personer.

BiBB Academy har en 'tagline': You know a lot, we may add a little®; och erbjuder kurser inom flera områden. Det finns mer.

BiBB Academy har som ett mål att bidra till att utveckla universitetens och högskolornas Samverkansuppgift. Denna kallas ibland för Tredje uppgiften och förtydligades i Högskolelagen den 1 juli 2021.

04Hur få fler läsare av avhandlingar och annan forskning

Om man vill att fler ska läsa ens avhandling och att den ska påverka samhället behövs en kommunikationsstrategi redan från början. I min ingår att skriva på svenska och att se en-avhandling-som-en-service. Den har bland annat cirka 400 länkar till Wikipedia. BiBB Academy har en analys av området Forskningskommunikation.

Ett sätt för att universitet och högskolor att förbättra sin forskningskommunikation är att bli mer digitala och utveckla de möjligheter som webbformatet ger. I kapitlet Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) framförs att tiden är mogen att upphöra med kravet på att avhandlingar ska tryckas. Det kan vara ett tillval. Pdf. är ett bättre format men Webbavhandlingar (Kap. 7) är bättre i flera avseenden. Framför allt har formatet webbavhandlingar större potential än en bok och en statisk Pdf som egentligen är skapad för att vara ett tryckunderlag. En Pdf är verkligen inte ett bra format för läsning i mobiler. Google indexerar i första hand efter en texts, en avhandlings, mobila format.

05Min avhandlingsprocess

Jag skriver en form av berättelse om min egen Avhandlingsprocess i företagsekonomi på Lunds universitet. Den berättar bland annat om hur mycket motstånd jag möter när jag utmanar mallen för avhandlingar. Och om den förlamande byråkratin. Min ambition är att få sajten 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk' godkänd som en avhandling och inte trycka en bok ellere skapa en Pdf.

FEK och EHL är både ointresserade av att acceptera experiment i den digitala framkanten och att föra en konstruktiv dialog om ett webbformats design och villkor. En orsak är att kunskapen om de digitala möjligheterna är mycket låg, något man inte verkar vara speciellt bekymrade över. Förmodligen måste jag hitta en högskola, ett universitet, som är mer intresserad av att göra ett test i webbifieringens möjligheter för akademisk produktion och presentation. Sökning pågår.

06Dina frågor och kommentarer är välkomna

Några kommentarer om avhandlingen.

Några kommentarer om BiBB Academy.

Inga kommentarer publiceras utan tillstånd.

Publicerades: 7 april 2018.   Uppdaterad senast: den 26 mars 2022