Johan Schlasberg 
Lunds universitet i en digital värld - Johan Schlasberg
Lunds universitet och en klassisk Mac-skärmbild

Att förändra ett universitet

Man lär sig mycket om en organisation när man försöker förändra den. Idéer och förslag möter ofta ointresse eller motstånd. Detta kan man se som incitament till bättre presentationer eller till att byta yrkesbana.

Kan man förändra ett universitet? I princip inte, men "droppen urholkar inte stenen genom sin tyngd utan genom att alltid falla". Förändras universitet uppifrån, nerifrån, inifrån, utifrån eller kanske på andra sätt? Att det är svårt och kanske till och med "dumt" att försöka förändra universiteten betyder inte att man inte ska försöka och än mindre att de inte kommer att förändras. Men då av tyngre krafter.

Förändringskrafterna kan komma relativt plötsligt som Coronapandemin - den var dock ingen Black swan då en pandemi var väntad om än tidpunkten var okänd.

Man måste ha ett historiskt perspektiv för att bli mer medveten om att universitet med sina institutioner, institut, centrumbildningar och annat förändras över tiden. Förändringstrycket är idag större än på länge. Hur ska högskolevärlden klara detta?

01 Blogg om företagsekonomisk forskning

blogg om företagsekonomisk forskning

Jag har en - Blogg om företagsekonomisk forskning. Läser företags- och organisationsledare företagsekonomisk forskning? Troligen mycket lite. För vem kan detta vara ett 'problem'? Vad vill 'Näringslivet' och ledare inom den offentliga sektorn veta om företagsekonomisk forskning? Bloggen kommenterar också utvecklingen på Ekonomihögskolan (EHL) vid Lunds universitet.

02 Från Ekonomihögskolan till 'Lund Business School'

I november 2021 publicerade jag en strategianalys av Ekonomihögskolan i Lund. Den har ett ett längre tidsperspektiv, 10 år, än den strategi för 22-25 som den nya ledningen ska lägga fram för fakultetsstyrelsen.

Minska antalet institutioner från sex till tre, skapa tre stödjande enheter för 'Digitalt lärande', 'Kvantitativt lärande' och 'Storytelling och visualisering'. Skapa ett 'Green Business Institute'. Fokusera och var djärvare. Byt namn till 'Lund Business School'. Se 10 punkter.

Den stora externa utvärderingen av forskningen vid Lunds universitet, RQ20, säger att EHL saknar A sense of urgency. Detta är både allvarligt och svårt att förändra.

03 BiBB Academy - en plattform för kunskap och lärande

Universitet och högskolor lägger allt störe vikt vid och resurser på marknadsföring. I min avhandling finns ett kapitel Forskningskommunikationens ekosystem som beskriver två olika drivkrafter för denna marknadsföring.

Jag driver BiBB® Academy som bland annat har ett projekt för att skapa ett nytt fritt artikelsignerat uppslagsverk. Ett sådant finns i Norge men otroligt nog ännu inte i Sverige. I min avhandling framförs att NE är ett nationellt problem. Läs mer om modellen för ett modernt uppslagsverk.

BiBB Academy är en sajt som växer. Där finns spaningar om högskolevärlden i såväl Sverige som internationellt. Ett projekt heter 'Högskolebibliotekens rullgardin' och handlar om det lite märkliga - läs omoderna och osmarta - att flertalet forskare som går i pension inte längre får tillgång till alla de e-resurser hen alltid haft. Ett problem som kan lösas för en ringa kostnad till gagn för både högskolorna och enskilda personer.

BiBB Academy har en 'tagline': You know a lot, we may add a little®; och erbjuder kurser inom flera områden. Det finns mer.

BiBB Academy har som ett mål att bidra till att utveckla universitetens och högskolornas Samverkansuppgift. Denna kallas ibland för Tredje uppgiften och förtydligades i Högskolelagen den 1 juli 2021.

04Hur få fler läsare av avhandlingar och annan forskning

Ett sätt för att universitet och högskolor att förbättra sin forskningskommunikation är att bli mer digitala och utveckla de möjligheter som webbformatet ger. I kapitlet Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) finns ett historiskt perspektiv på hur den vetenskapliga konversationen utvecklats.

Webbavhandlingar (Kap. 7) har större potential än en bok och en statisk Pdf som egentligen är skapad för att vara ett tryckunderlag. En Pdf är verkligen inte ett bra format för läsning i mobiler. Google indexerar i första hand efter en texts, en avhandlings, mobila format. Kravet på att avhandlingar ska tryckas är omodernt. Det kan vara ett tillval.

05Min avhandlingsprocess

Bloggen Min avhandlingsprocess berättar bland annat om hur mycket förlamande byråkrati och motstånd jag mött när jag utmanar mallen för avhandlingar i företagsekonomi på Lunds universitet. Min ambition är att få sajten 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar' godkänd som en avhandling och inte trycka en bok ellere skapa en Pdf.

06Dina frågor och kommentarer är välkomna

Några kommentarer om avhandlingen.

Några kommentarer om BiBB Academy.

Inga kommentarer publiceras utan tillstånd.

Publicerades: 7 april 2018.   Uppdaterad senast: den 13 september 2022