Johan Schlasberg 

Att förändra ett universitet

Lunds universitet i en digital värld - Johan Schlasberg
Lunds universitet och en klassisk Mac-skärmbild

Man lär sig mycket om en organisation när man försöker förändra den. Idéer och förslag möter ofta ointresse eller motstånd.

Kan man förändra ett universitet? I princip inte, men "droppen urholkar inte stenen genom sin tyngd utan genom att alltid falla". Förändras universitet uppifrån, nerifrån, inifrån, utifrån eller kanske på andra sätt? Att det är svårt och kanske till och med "dumt" att försöka förändra universiteten betyder inte att man inte ska försöka. Till en viss gräns.

Man måste ha ett historiskt perspektiv för att bli mer medveten om att universitet förändras över tiden. Min ambition är att fler ska intressera sig för webbiferingens möjligheter, en megatrend, för forskning och Forskningskommunikation.

Förändringskrafter kan komma relativt plötsligt som Coronapandemin - den var dock ingen Black swan då en pandemi var väntad om än tidpunkten var okänd.

01 Blogg om företagsekonomi och näringsliv

blogg om företagsekonomi

Jag skriver en Blogg om företagsekonomi och näringsliv. Läser företags- och organisationsledare företagsekonomisk forskning? Troligen mycket lite. Är det ett 'problem'? Vad vill 'Näringslivet' veta om företagsekonomisk forskning? Bloggen kommenterar också utvecklingen på Ekonomihögskolan (EHL) vid Lunds universitet och en del annat.

02 Från Ekonomihögskolan till 'Lund Business School'

I november 2021 publicerade jag - på en allmän invitation från EHLs rektor Mats Benner - en strategianalys av Ekonomihögskolan i Lund. Den har ett perspektiv på 10 år till skillnad från den horisont på tre år som den nya ledningen arbetade med.

I min analys ingår att minska antalet institutioner från sex till tre, skapa tre stödjande enheter för 'Digitalt lärande', 'Kvantitativt lärande' och 'Storytelling och visualisering'. Skapa ett 'Green Business Institute'. Fokusera och var djärvare. Byt namn till 'Lund Business School'. Se 10 punkter.

Den stora externa utvärderingen av forskningen vid Lunds universitet, RQ20 skriver på goda grunder om Ekonomihögskolan att man inför förändringsbehovet saknar ...

A sense of urgency.

03 BiBB Academy - en plattform för vetande och lärande

Jag driver BiBB® Academy som bland annat har ett projekt för att skapa ett nytt fritt artikelsignerat uppslagsverk. Ett sådant finns i Norge men otroligt nog ännu inte i Sverige. I min avhandling framförs att NE är ett nationellt problem. Läs mer om en normativ ny modell för ett modernt uppslagsverk.

BiBB Academy har många resurser. Där finns spaningar om högskolevärlden i såväl Sverige som internationellt. Ett projekt heter 'Högskolebibliotekens rullgardin' och handlar om det lite märkliga - läs omoderna och osmarta - att flertalet forskare som går i pension inte längre får tillgång till alla de e-resurser hen alltid haft. Ett problem som kan lösas för en ringa kostnad till gagn för både högskolorna och enskilda personer.

BiBB Academy har som ett mål att bidra till att utveckla universitetens och högskolornas Samverkansuppgift. Denna kallas ibland för Tredje uppgiften och uppdaterades senast i Högskolelagen den 1 juli 2021.

04Hur få fler läsare av avhandlingar och annan forskning

Ett sätt för att universitet och högskolor att förbättra sin forskningskommunikation är att bli mer digitala och utveckla de möjligheter som webbformatet ger. I kapitlet Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) finns ett historiskt perspektiv på hur den vetenskapliga konversationen utvecklats.

Statliga forskningsfinansiären Vetenskapsrådet publicerade i september 2022 en rapport med ett ramverk för utbildning av doktorander i forskningskommunikation. Rapporten analyseras i denna spaning i BiBB Academy. Min analys är att rapporten har en felaktig strategi för förbättrad forskningskommunikation.

05Min avhandlingsprocess

Bloggen Min avhandlingsprocess berättar bland annat om hur mycket förlamande byråkrati och motstånd jag mött när jag utmanar mallen för avhandlingar i företagsekonomi på Lunds universitet. Min ambition är att få sajten 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar' godkänd som en avhandling och inte trycka en bok eller skapa en Pdf.

06Dina frågor och kommentarer är välkomna

Några kommentarer om avhandlingen.

Några kommentarer om BiBB Academy.

Inga kommentarer publiceras utan tillstånd.

Publicerades: 7 april 2018.   Uppdaterad senast: den 23 oktober 2022