Johan Schlasberg 

Att förändra en ekonomihögskola

Lund Business School - Ekonomihögskolan i Lund
Lund Business School - (Ekonomihögskolan i Lund),
en av många byggnader. Observera texten över entrén.Foto/remix. Johan Schlasberg

Man lär sig mycket om en organisation när man försöker förändra den. Denna sida är under uppbyggnad.

Kan "man" förändra en Ekonomihögskola, ett universitet? I princip inte, men droppen urholkar inte stenen genom sin tyngd utan genom att alltid falla. Förändras de uppifrån, nerifrån, inifrån, utifrån eller i en okänd kombination av dessa? För att i någon mån besvara frågan krävs ett antal teman som tar upp olika aspekter. Dessa introduceras här med diskuteras - efterhand - på separata sidor. Transparens är ett nyckelord. Hör gärna av dig för eventuella fel och andra synpunkter.

Vad är Ekonomihögskolan i Lund och hur styrs den?

Vilken är Ekonomihögskolans vision och strategi?

Finns det någon extern utvärdering av forskningen på Ekonomihögskolan?

Hur arbetar Ekonomihögskolan med kvalitet och kvalitetssäkring?

Hur ser Ekonomihögskolan på sin marknadsföring?

Vad är strategin för forskarutbildningen i företagsekonomi?

Hur stor digital kompetens finns inom ämnet företagsekonomi?

Hur relevant och framgångsrik är forskningen i företagsekonomi?

01 Från Ekonomihögskolan till 'Lund Business School'

I november 2021 publicerade jag - på en allmän invitation från EHLs rektor Mats Benner - en strategianalys av Ekonomihögskolan i Lund. Den har ett perspektiv på 10 år till skillnad från den horisont på tre år som den nya ledningen arbetade med.

I min analys ingår att minska antalet institutioner från sex till tre, skapa tre stödjande enheter för 'Digitalt lärande', 'Kvantitativt lärande' och 'Storytelling och visualisering'. Skapa ett 'Green Business Institute'. Fokusera och var djärvare. Byt namn till 'Lund Business School'. Se 10 punkter.

Den stora externa utvärderingen av forskningen vid Lunds universitet, RQ20 skriver på goda grunder om Ekonomihögskolan att man inför förändringsbehovet saknar ...

A sense of urgency.

02Dina frågor och kommentarer är välkomna

Några kommentarer om avhandlingen.

Några kommentarer om BiBB Academy.

Inga kommentarer publiceras utan tillstånd.

Publicerades: 7 april 2018.   Uppdaterad senast: den 19 maj 2022