Johan Schlasberg 
Johan Schlasberg

Rådgivning i strategi med många uppdragsgivare i näringsliv och offentlig sektor. Kombinerar forskning och praktisk problemlösning. Innovatör.

BiBB Academy
Uppslagsverket BiBB

Jag driver ett företag med ett nytt innovativt uppslagsverk - BiBB® - med flera svar på varje ORD varav ett ofta är AI-baserat. BiBB har signerade artiklar. I Norge och Danmark finns fria moderna uppslagsverk. Att Sverige endast har den omoderna betaltjänsten NE är ett nationellt problem. Fler borde bry sig.

Uppslagsverket BiBB ingår i ekosystemet BiBB Academy som har många andra resurser, analyser, förslag och spaningar om universitetetsvärlden i Sverige och internationellt. En av de senare handlar om sjunkande nyskapande inom forskning, en annan om de inre hoten mot den akademiska friheten. BiBB skulle kunna vara en del i högskolornas Samverkansuppgift.

Blogg om forskning och näringsliv

blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv

Jag skriver en Blogg om företagsekonomi och näringsliv. Och en del andra ämnen. Den började med krisen inom management studies och högskolevärldens anpassningsproblem till en ny omvärld. Ett tema som intresserar mig är om 'Näringslivet' bryr sig om akademisk forskning inom management. Senaste bloggposten.

Strategi och Rätt enkelhet

Lucio Fontana
Lucio Fontana

Rätt enkelhet borde vara en strategifråga vilket gör att den är kopplad till affärsmodellen och är föränderlig. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Smarta förenklingar är lönsamma av flera skäl. En medarbetare till Steve Jobs skrev en bok som hette "Insanely simple".

Enkelhet har många vältaliga motståndare. Falsk rättvisa, dokumentationsövermått och digitala datainsamlingsmöjligheter är några exempel. Alltför komplexa lösningar ger leverantörerna återommande intäkter. Det är inte lätt att finna den rätta enkelheten. Det kräver analys och lite kreativitet.

Medieföretaget IDstories AB

Jag driver sedan drygt 20 år ett företag som arbetar med storytelling delvis baserat på två egna patent jag erhöll 2000. IDstories skriver berättelser om fastigheter, kultur och näringsliv. Besök IDstories.se ...

Att förändra en Ekonomihögskola?

Lund Business School - Ekonomihögskolan i Lund
Lund Business School - (Ekonomihögskolan i Lund),
en av många byggnader. Observera texten över entrén.Foto/remix. Johan Schlasberg

Konkurrensen om trovärdig kunskap har ökat väsentligt de senaste åren och har försatt universitet och högskolor i en ny och utmanande situation. Kraven på att de ska bidra till att lösa samhällets många problem ökar. Detta gäller också Ekonomihögskolan i Lund (EHL) - en organisation som med ett svagt kitt samlar sex institutioner som samverkar endast i begränsad omfattning.

Under de kommande månaderna kommer det på sidan Att förändra en Ekonomihögskola att växa fram en rad analyser av EHL och Företagsekonomiska institutionen i Lund (FEK) med fokus på forskningsfrågor.

Mitt intresse för ämnet är både en generell nyfikenhet på hur universitet och högskolor tänker förändra sin verksamhet och hur detta konkret syns. Mina analyser är baserade på publika data, intervjuer och på erfarenheter av FEK/EHL i mina pågående doktorandstudier. En del analyser och berättelser är redan publicerade.

Läs mer om Att förändra en Ekonomihögskola ...

Forskning inom management och affärsmodeller kommer allt mer att bedrivas av personer utanför högskolevärlden. Samhället har så stora problem att det behövs forskning med större vikt vid att bidra till förbättringar än till marginellt ny teori. Många forskare talar om managementforskningens kris.

Min avhandling Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar kan du läsa direkt online (jag kodar html). Den är publicerad som en sajt vilket möter mycket motstånd och närmast totalt ointresse. Webbavhandlingar är IMHO ett modernt alternativ till de välkända formaten bok och pdf.

På Ekonomihögskolan i Lund - och nästan alla högskolor i Sverige - disputerar man även i dessa dagar på en - odynamisk och osmart - tryckt avhandling. Min avhandling kan läsas i en mobiltelefon och i andra digitala format eftersom jag kodat den för att möjliggöra detta.

Bloggen Min avhandlingsprocess berättar bland annat om hur mycket förlamande byråkrati och motstånd jag mött när jag utmanar mallen för avhandlingar i företagsekonomi på Lunds universitet. Min ambition är att få sajten 'webbavhandling.se' godkänd som en avhandling och inte trycka en bok eller skapa en Pdf av hela avhandlingen.

En studierektor förbjöd mig att låna ett rum på institutionen för att invitera andra att diskutera webbformat och min avhandling. Alla studierektorer kräver en Pdf eller Word-fil även som underlag för seminarier även om detta inte krävs enligt reglerna. Många har haft synpunkter utan att ha läst eller vilja läsa en rad i avhandlingen osv, osv. Människor i näringslivet skakar bara undrande på huvudet när jag berättar något om hur det kan gå till på Företagsekonomiska institutionen och Ekonomihögskolan i Lund.

Men Johan: varför lämnar du inte bara dom åt sitt eget öde? Varför lägga tid på dom? Du har så många andra projekt. Det mesta i samhället kan jag inte påverka men inom detta område haer jag en lite ovanlig erfarenhet och på sikt kan något komma att förändras. Dessutom tillämpar och förbättrar jag en metod som jag utvecklade i avhandlingen. Det är hyckleri av FEK/EHL att marknadsföra en bild av sin verksamhet som varande i framkanten när man ständigt putsar backspegeln och har sin tyngsta fot på bromspedalen.