Rådgivare i strategi och organisation med lång erfarenhet från både stora och mindre företag, och offentlig sektor. Jag har ett stort intresse för hur innovationer, IT och Internet omvandlar företag, deras affärsmodeller och samhället. Läs mer om att anlita mig.

Jag driver också några innovationsbaserade företag och projekt och har nyligen publicerat en avhandling i företagsekonomi - 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell' i form av en webbsajt.

De blå rubrikerna i Menyn nederst leder till en introduktionssida inom respektive område.

Digital transformation

Lucio Fontana

Enkelhet har många skickliga och vältaliga motståndare och det är inte lätt att finna den rätta enkelheten. Enkelhet kräver nytänkande och mod, men smarta förenklingar är lönsamma i flera dimensioner. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Vården, skolan och många andra områden lider av alltför omfattande dokumentation och komplicerade IT-lösningar. Konstverk av världsberömde Lucio Fontana enW.

10.000 fler sköterskor och läkare utan kostnad

Patienttiden har minskat dramatiskt på grund av en alltför komplicerad och överorganiserad digitalisering av vården. Vi skulle kunna få flera tusen läkare och sköterskor utan merkostnad om "Skärmtiden" minskades med 20%.

Att lära av andra

Om vi är överens om att det är bra att lära av andra kommer frågorna Vad och av Vem? Olika "gurus" trendar in och ut och erbjuder genvägar till framgång. Men det krävs en bra situationsanalys för att fånga de råd och erfarenheter som passar just er verksamhet.

Förändringshastighet och mentala kartor

The Economist-China

Ju fortare allt förändras desto viktigare blir det att ha en genomtänkt och uppdaterad strategi. Hur ser era antaganden om verkligheten och verksamheten ut?

Hur ser de mentala kartorna ut för era tjänster, produkter och affärsmodell? Hur kunde Nokias och Ericssons mobiltelefoner gå så snabbt från framgång till nowhere?

Avhandlingen stärker mitt projekt - BiBB som är ett Kunskapstorg och ett fritt nytt uppslagsverk med signerade artiklar. Entreprenörskap och forskning förenas. BiBB är tänkt att på sikt ägas av universitet och högskolor.

 

Innovationer och välfärd

omvandling

Innovationer är högsta (politiska) mode, men den helt dominerande Frömodellen behöver kompletteras och förstärkas med en Omvandlingsmodell. Det är viktigt att finna goda idéer var än i världen de har uppkommit och implementera dessa i verksamhetens egen situation. Människors och organisationers samlade förmåga att hantera förändringar är grunden för den framtida välfärden.

Vilka föreställningar har vi (?) egentligen om ideala innovationer? Alla verksamheter har en relativt unik innovationsstil.