Johan Schlasberg 
Johan Schlasberg

Jag är innovatör, forskare och skribent, och är mycket engagerad i BiBB®, mitt företag för ett fritt modernt uppslagsverk. Under några decennier har jag varit strategirådgivare med många uppdragsgivare i näringsliv och offentlig sektor. Har arbetat länge med IT-frågor.

Min profil på Lunds universitet

BiBB Akademi
Uppslagsverket BiBB

I vår digitala värld skapas ett uppslagsverks trovärdighet på helt andra sätt än för de tryckta volymerna. De är olika kategorier inte olika versioner. Det jag i min avhandling kallar Referensstatus har skiftat karaktär. Uppslagsverket BiBB® är ett fritt modernt uppslagsverk som på sikt borde ägas av högskolevärlden eller annan icke-vinstdrivande organisation. I Norge och Danmark finns fria moderna uppslagsverk. Att Sverige utöver utmärkta Wikipedia endast har den omoderna betaltjänsten NE online är ett nationellt problem.

BiBB Akademi är också en del i plattformen och har många resurser, analyser, förslag och stories om universitetetsvärlden i Sverige och internationellt.

Blogg om företagsekonomisk forskning

blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv

Jag skriver en Blogg om företagsekonomisk forskning - och en del andra ämnen. Bryr sig 'Näringslivet' om akademisk forskning inom management? Det kanske inte gör så mycket:-)
Det finns så många andra vägar till modernt vetande. Senaste bloggposten.

Min avhandling i företagsekonomi möter hårt motstånd

Min avhandling Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar, som jag designat och kodat, kan du läsa direkt online. Den är publicerad som en sajt vilket möter mycket motstånd - se blogg om den storyn - inom Akademin men ses som en naturlig utveckling av många utanför Akademien. Webbavhandlingar är en innovation med intressanta möjligheter och ett modernt alternativ till de välkända formaten bok och pdf.

Strategi och Rätt enkelhet

Lucio Fontana
Lucio Fontana

Rätt enkelhet borde vara en strategifråga vilket gör att den är kopplad till affärsmodellen och är föränderlig. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Smarta förenklingar är lönsamma av flera skäl. En medarbetare till Steve Jobs skrev en bok som hette "Insanely simple".

Enkelhet har många vältaliga motståndare. Falsk rättvisa, dokumentationssjuka och digitala datainsamlingsmöjligheter är några exempel. Alltför komplexa lösningar ger leverantörerna återkommande intäkter. Det är inte lätt att finna den rätta enkelheten. Det kräver analys, lite kreativitet och mod.

Medieföretaget IDstories AB

Jag driver sedan drygt 20 år ett företag som arbetar med storytelling delvis baserat på två egna patent jag erhöll 2000. IDstories skriver berättelser om fastigheter, kultur och näringsliv. Besök IDstories.se ...

Att förändra en Ekonomihögskola?

Lund Business School - Ekonomihögskolan i Lund
Lund Business School - (Ekonomihögskolan i Lund),
en av många byggnader. Observera texten över entrén.Foto/remix. Johan Schlasberg

Konkurrensen om trovärdig kunskap har ökat väsentligt de senaste åren och har försatt universitet och högskolor i en ny och utmanande situation. Kraven på att de ska bidra till att lösa samhällets många problem ökar. Detta gäller också Ekonomihögskolan i Lund (EHL) - en organisation som med ett svagt kitt samlar sex institutioner som endast samverkar i begränsad omfattning.

Mitt intresse för ämnet är både en generell nyfikenhet på hur universitet och högskolor tänker förändra sin verksamhet och hur detta konkret syns. Mina analyser är baserade på publika data, intervjuer och på erfarenheter av FEK/EHL i mina pågående doktorandstudier. En del analyser och berättelser är redan publicerade.

Forskning inom management och affärsmodeller kommer allt mer att bedrivas av personer utanför högskolevärlden. Samhället har så stora problem att det behövs forskning med större vikt vid att bidra till förbättringar än till marginellt ny teori. Många forskare talar om managementforskningens kris.

På Ekonomihögskolan i Lund - och nästan alla högskolor i Sverige - disputerar man även i dessa dagar på en - odynamisk och osmart - tryckt avhandling. Min avhandling kan läsas i en mobiltelefon och i andra digitala format eftersom jag kodat den för att möjliggöra detta.

Bloggen Min avhandlingsprocess berättar bland annat om hur mycket förlamande byråkrati och motstånd jag mött när jag utmanar mallen för avhandlingar i företagsekonomi på Lunds universitet. Min ambition är att få sajten 'webbavhandling.se' godkänd som en avhandling och inte trycka en bok eller skapa en Pdf av hela avhandlingen.

Läs mer om Att förändra en Ekonomihögskola ...