johan schlasberg - strategy advisor and innovator 

Rådgivare i strategi och innovatör med lång erfarenhet från både stora och mindre företag, och offentlig sektor. Jag har ett stort intresse för hur innovationer, IT och Internet omvandlar företag, deras affärsmodeller och samhället.

Om man vill få nya aspekter på sina problem - det som idag ofta förskönande kallas utmaningar - kan jag ofta bidra i en sådan dialog.

Johan Schlasberg

Jag har publicerat en avhandling i företagsekonomi 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'external link i form av en öppen sajt, en innovation som möter motstånd. Dessutom bygger den på ett koncept om en-avhandling-som-en-service för att tillföra värde till en bredare läsekrets. Jag kodar HTML och avhandlingen, som är på svenska, är inte tänkt att publiceras som en tryckt bok.

Rätt enkelhet

Lucio Fontana

Rätt enkelhet borde vara en strategifråga vilket gör att den är kopplad till affärsmodellen och är föränderlig. Ett av mina bidrag inom detta område kan vara att argumentera för enkelhet. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Smarta förenklingar är lönsamma i flera dimensioner.

10.000 fler sköterskor och läkare utan kostnad

Vården, skolan och många andra områden lider av alltför omfattande dokumentationskrav och överkomplicerad digitalisering. Vi skulle till exempel nog kunna få flera tusen läkare och sköterskor utan merkostnad om de gruppernas "Skärmtid" minskades med 20%.

Enkelhet har många skickliga och vältaliga motståndare. Det är inte lätt att finna den rätta enkelheten.

Lunds universitet i en digital värld

Att förändra ett universitet

Två kända bilder: Lunds universitet och den klassiska hälsningen på en Appledator. Universiteten är i förändring och jag driver två projekt som mitt bidrag i den omvandlingen. Det första handlar om ett nytt ekosystem för avhandlingar där digitala versioner blir det nya normala och tryckta uppslagsverk ett tillval, inte ett krav som idag.

Det andra projektet handlar om att skapa ett nytt modernt uppslagsverk med signerade artiklar. Det heter BiBB® och presenteras på BiBB.se.

Läs mer om Att förändra ett universitet.