Johan Schlasberg 

Rådgivning i strategi med lång erfarenhet från både stora och mindre företag, och offentlig sektor. Om ni vill få nya aspekter på frågor kan jag ofta bidra i en sådan dialog. Engagerad i hur IT och webb förändrar världen.

Johan Schlasberg

Forskning inom management och affärsmodeller kommer allt mer att bedrivas av personer utanför högskolevärlden. Samhället har så stora problem att det behövs forskning med större vikt vid att bidra till förbättringar än till marginellt ny teori. Många forskare talar om managementforskningens kris.

BiBB Academy

Jag driver BiBB® Academy som är en plattform för vetande och lärande. Den har en 'tagline' You know a lot, we may add a little™. Se spaningar om högskolevärlden, analyser av högskolornas ökande marknadsföring, forskningskommunikation. Och stories, teman, idéer och projekt. Utveckling av några kurser pågår.

Uppslagsverket BiBB är ett projekt inom BiBB Academy för att skapa ett nytt modernt - och fritt - uppslagsverk med signerade artiklar. Ett sådant finns i Norge, Store Norske Leksikon, och ägs av landets universitet. Sverige har idag endast den omoderna betaltjänsten NE. Ett nationellt misslyckande som snarast borde repareras.

Strategi och Rätt enkelhet

Lucio Fontana

Rätt enkelhet borde vara en strategifråga vilket gör att den är kopplad till affärsmodellen och är föränderlig. Ett av mina bidrag inom detta område kan vara att argumentera för enkelhet. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Smarta förenklingar är lönsamma i flera dimensioner.

Enkelhet har många vältaliga motståndare. Det är inte lätt att finna den rätta enkelheten. Det kräver analys och lite kreativitet.

Exempel: 10.000 fler sköterskor och läkare utan kostnad

Vården, skolan och många andra områden lider av alltför omfattande dokumentationskrav och överkomplicerad digitalisering. Vi skulle till exempel nog kunna få flera tusen läkare och sköterskor utan merkostnad om de gruppernas "Skärmtid" minskade med 20%.

Blogg om forskning och näringsliv

blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv

Jag skriver en Blogg om företagsekonomisk forskning. Den började med krisen inom management studies och högskolevärldens anpassningsproblem till en ny omvärld. Den kommer högt upp på Google med sökordet; företagsekonomisk forskning. Ett tema som intresserar mig mycket är om 'Näringslivet' bryr sig om akademisk forskning inom management. Dina synpunkter är välkomna. Senaste bloggposten.

// Bloggposten den 8 juni 21 handlar om min artikel om sökmotorer som publicerades i Sydsvenskan 'Aktuella frågor' samma dag.

Att förändra ett universitet

Lunds universitet i en digital värld

Bilden är Lunds universitet och den klassiska hälsningen på en Appledator. Den digitala transformationen har försatt universitet och högskolor i en ny och dubbel konkurrenssituation. Det finns också en ökande konkurrens om vem som producerar trovärdig kunskap. Läs mer på sidan Att förändra ett universitet.

Min avhandling i företagsekonomi 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar finns endast i form av en öppen sajt - och är inte tänkt att publiceras som en bok eller Pdf. - en innovation som möter stort motstånd på Ekonomihögskolan i Lund. Den är designad som 'en-avhandling-som-en-service' med 400 länkar till Wikipedia för att lätt ge extra information för en bredare läsekrets. Jag har kodat avhandlingen i webbspråket HTML.