Rådgivare i strategi och innovatör med lång erfarenhet från både stora och mindre företag, och offentlig sektor. Jag har ett stort intresse för hur innovationer, IT och Internet omvandlar företag, affärsmodeller och samhället.

Johan Schlasberg

Alla organisationer har problem. En del är allvarligare än andra. Om ni vill få nya aspekter på några frågor om strategi och vägval kan jag ofta bidra i en sådan dialog.

BiBB Academy

Parallellt med min verksamhet som rådgivare driver jag kunskapsplattformen BiBB® Academy med flera olika kunskapsresurser. Här finns ett BiBBliotek, flera analyser av och spaningar om universitetsvärlden, stories, idéer och projekt med mera. Värt ett besök.

Ett projektet på BiBB handlar om att skapa ett nytt modernt - och fritt - uppslagsverk med signerade artiklar. Ett sådant finns i Norge, Store Norske Leksikon, och ägs av landets universitet och högskolor. Sverige har idag endast den omoderna betaltjänsten NE vilket är helt otillräckligt i ett så kallat Kunskapssamhälle.

Strategi och Rätt enkelhet

Lucio Fontana

Rätt enkelhet borde vara en strategifråga vilket gör att den är kopplad till affärsmodellen och är föränderlig. Ett av mina bidrag inom detta område kan vara att argumentera för enkelhet. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Smarta förenklingar är lönsamma i flera dimensioner.

Enkelhet har många vältaliga motståndare. Det är inte lätt att finna den rätta enkelheten. Det kräver analys och lite kreativitet.

Exempel: 10.000 fler sköterskor och läkare utan kostnad

Vården, skolan och många andra områden lider av alltför omfattande dokumentationskrav och överkomplicerad digitalisering. Vi skulle till exempel nog kunna få flera tusen läkare och sköterskor utan merkostnad om de gruppernas "Skärmtid" minskade med 20%.

Blogg om forskning och näringsliv

blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv

Min Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv utvecklas löpande både i format och innehåll.

Den kommer högt upp - just nu högst - på Google på sökordet; företagsekonomisk forskning. Tyvärr är det få som bloggar om samverkan mellan forskning i företagsekonomi och näringsliv.

Senaste bloggposten. // Bloggposten den 8 juni 21 handlade om en artikel om sökmotorer som publicerades i Sydsvenskan 'Aktuella frågor' samma dag.

Att förändra ett universitet

Lunds universitet i en digital värld

Bilden är Lunds universitet och den klassiska hälsningen på en Appledator. Universiteten är i förändring och jag driver både projekt och uvecklar idéer för att bidra i den omvandlingen. Ett projekt handlar om ett nytt ekosystem för avhandlingar där digitala versioner - i första hand i webbformat - blir det nya normala och tryckta avhandlingar ett tillval, inte ett krav.

Den digitala transformationen har bland annat försatt universitet och högskolor i en ny och dubbel konkurrenssituation. Utbildning kan i ökande omfattning bedrivas i nya fora och former vilket kräver att de måste lägga mer resurser på marknadsföring. Det finns också en ökande konkurrens om vem som producerar trovärdig kunskap. Läs mer på sidan Att förändra ett universitet.

Min avhandling i företagsekonomi 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk' finns endast i form av en öppen sajt, en innovation som möter motstånd. Dessutom är den designad som 'en-avhandling-som-en-service' med bland annat cirka 400 länkar till Wikpedia för att lätt ge extra information. Jag kodar webbspråket HTML och avhandlingen är inte tänkt att publiceras som en tryckt bok eller Pdf.