johan schlasberg - strategy advisor and innovator 

Rådgivare i strategi och innovatör med lång erfarenhet från både stora och mindre företag, och offentlig sektor. Jag har ett stort intresse för hur innovationer, IT och Internet omvandlar företag, deras affärsmodeller och samhället. Läs mer om att anlita mig.

Om man vill få nya aspekter på sina problem - det som idag ofta förskönande kallas utmaningar - kan jag ofta bidra i en sådan dialog.

Johan Schlasberg

Jag har publicerat en avhandling i företagsekonomi Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverkexternal link i form av en öppen sajt. Jag kodar HTML. Den är inte tänkt att publiceras som en "avhandlingsbok". Sådana läses av mycket få. Tryckta avhandlingar kommer snart att möta samma öde som tryckta telefonkataloger. I en delstudie om Avhandlingsformatexternal link diskuteras de tre ekosystemen för Avhandlingsböcker, Pdf och Webb. Webbformatet är i många sammanhang det mest användarvänliga.

99% av avhandlingens läsare kommer inte att vara forskare inom "mitt område" i företagsekonomi och just därför är en bredare läsarkrets den primära målgruppen. En avhandling-som-en-service är ett mycket annorlunda koncept. Avhandlingen möter mycket motstånd på Företagsekonomiska institutionen i Lund då den alltför radikalt bryter mot det traditionella. Jag är intresserad av en högskola eller universitet som vill ligga i den digitala framkanten och beredd att prova ett nytt avhandlingsformat.

Digital transformation och enkelhet

Lucio Fontana

Digital transformation är en strategifråga vilket gör att den är kopplad till affärsmodellen och förändras. Ett av mina bidrag inom detta område kan vara att argumentera för enkelhet. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Smarta förenklingar är lönsamma i flera dimensioner.

10.000 fler sköterskor och läkare utan kostnad

Vården, skolan och många andra områden lider av alltför omfattande dokumentationskrav och överkomplicerad digitalisering. Vi skulle till exempel nog kunna få flera tusen läkare och sköterskor utan merkostnad om de gruppernas "Skärmtid" minskades med 20%.

Enkelhet har många skickliga och vältaliga motståndare. Det är inte lätt att finna den rätta enkelheten.

Att lära av andra

Det är ofta bra att lära av andra men Vad och av Vem? I forskning finns det principer och metoder för detta men i organisationsvärlden är det vanligt med olika "gurus" och koncept som trendar in och ut och erbjuder genvägar till framgång. Men vad passar och är genomförbart i er organisation?

Då snart alla har ont om tid kan det vara bra både för en enskild person och en organisation att ha en "Inspirationskarta" för att vidga sitt vetande.

Förändringshastighet och mentala kartor

The Economist-China

Ju fortare allt förändras desto viktigare blir det att ha en genomtänkt och uppdaterad strategi. Hur ser era antaganden om verkligheten och verksamheten ut?

Hur ser de mentala kartorna ut för era tjänster, produkter och affärsmodell? Hur kunde Nokias och Ericssons mobiltelefoner gå så snabbt från framgång till nowhere?

 

Innovationer, framgång och välfärd

omvandling

I Sveriges innovationspolitik dominerar vad jag kallar "Frömodellen" som innebär att välfärd ska skapas genom att små groddföretag - ofta i industriparker som Ideon i Lund - ska växa och blir stora. Men detta är en lång och svår resa och Frömodellen behöver kompletteras och förstärkas med en Omvandlingsmodell. Det viktigaste är att finna goda idéer var än i världen de har uppkommit och implementera dessa i verksamhetens egen situation. Omvandling ger mer välfärd än Frömodellen. Företags och organisationers samlade förmåga att hantera omvandling och förändringar är grunden för såväl deras framgång som den framtida samhälleliga välfärden. Export ger välfärd, men också import av nya idéer och kompetenser.

Alla verksamheter har en relativt unik innovationsstil. Har er verksamhet den innovationsstil ni behöver? Introduktion till sidorna om innovationer.