Johan Schlasberg 
Johan Schlasberg

Rådgivning i strategi med många uppdragsgivare i näringsliv och offentlig sektor. Kombinerar forskning och praktisk problemlösning. Engagerad i hur IT och webb förändrar världen. Utför uppdragsforskning.

Forskning inom management och affärsmodeller kommer allt mer att bedrivas av personer utanför högskolevärlden. Samhället har så stora problem att det behövs forskning med större vikt vid att bidra till förbättringar än till marginellt ny teori. Många forskare talar om managementforskningens kris.

BiBB Academy

Jag driver BiBB® Academy, en plattform för modernt mervetande.
Uppslagsverket BiBB är ett centralt projekt för för att skapa ett nytt modernt och fritt uppslagsverk med signerade artiklar. Ett sådant finns i Norge, Store Norske Leksikon, och ägs av landets universitet. Att Sverige endast har den omoderna betaltjänsten NE är ett nationellt problem som snarast borde repareras. Forskning om NE som problem.

BiBB Academy har också spaningar om högskolevärlden i Sverige och internationellt, analyser av högskolornas marknadsföring och forskningskommunikation. Och andra projekt för vidgat vetande.

Strategi och Rätt enkelhet

Lucio Fontana

Rätt enkelhet borde vara en strategifråga vilket gör att den är kopplad till affärsmodellen och är föränderlig. Ett av mina bidrag inom detta område kan vara att argumentera för enkelhet. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Smarta förenklingar är lönsamma i flera dimensioner.

Enkelhet har många vältaliga motståndare. Det är inte lätt att finna den rätta enkelheten. Det kräver analys och lite kreativitet.

Exempel: 10.000 fler sköterskor och läkare utan kostnad

Vården, skolan och många andra områden lider av alltför omfattande dokumentationskrav och överkomplicerad digitalisering. Vi skulle till exempel nog kunna få flera tusen läkare och sköterskor utan merkostnad om de gruppernas "Skärmtid" minskade med 20%.

Blogg om forskning och näringsliv

blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv

Jag skriver en Blogg om företagsekonomi och näringsliv. Och en del andra ämnen. Den började med krisen inom management studies och högskolevärldens anpassningsproblem till en ny omvärld. Ett tema som intresserar mig är om 'Näringslivet' bryr sig om akademisk forskning inom management. Senaste bloggposten.

Att förändra ett universitet

Lunds universitet i en digital värld

Den digitala transformationen har försatt universitet och högskolor i en ny och utmanande situation. Konkurrensen om trovärdig kunskap har ökat. Ett av högskolans svar är ökad satsning på forskningskommunikation. Bilden är Lunds universitet och den klassiska hälsningen på en Appledator. Läs mer om Att förändra ett universitet.

Jag vill, trots min naturligt modesta läggning:) hävda att min avhandling i 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar' är en av de mest innovativa avhandlingarna på länge i företagsekonomi. Den finns endast i form av en öppen sajt och är designad som 'en-avhandling-som-en-service' med 400 länkar till Wikipedia för att lätt ge extra information för en bredare läsekrets. (Jag har kodat avhandlingen i webbspråket HTML.) Webbifiering är en megatrend. Min innovation möter som så många andra stort motstånd, här i synnerhet på Ekonomihögskolan i Lund.