johan schlasberg - advisor 

Rådgivare i strategi och organisation med lång erfarenhet från både stora och mindre företag, och offentlig sektor. Jag har ett stort intresse för hur innovationer, IT och Internet omvandlar företag, deras affärsmodeller och samhället. Läs mer om att anlita mig.

På sajten diskuteras några frågor inom strategi, organisation och innovationer. De blå rubrikerna i menyn nederst ger en introduktion inom respektive område. I augusti 2019 startade jag en Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv. En grundfråga är: vilken nytta har företag och organisationer av företagsekonomisk forskning?

Johan Schlasberg

Jag har publicerat en avhandling i företagsekonomi i form av en sajt (jag kodar HTML) - 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'. Den möter orimligt mycket motstånd på Företagsekonomiska institutionen och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet - och får inte vare sig diskuteras eller läggas fram där då formatet är något av en innovation - en 'webbavhandling'.
Jag tvingas nog att nu byta universitet!

Digital transformation och enkelhet

Lucio Fontana

Digital transformation är en strategifråga vilket gör att den är kopplad till affärsmodellen och förändras. Ett av mina bidrag inom detta område kan vara att argumentera för enkelhet. Alltför komplicerade affärsmodeller och IT-system är en dyr börda. Smarta förenklingar är lönsamma i flera dimensioner.

10.000 fler sköterskor och läkare utan kostnad

Vården, skolan och många andra områden lider av alltför omfattande dokumentationskrav och överkomplicerad digitalisering. Vi skulle till exempel nog kunna få flera tusen läkare och sköterskor utan merkostnad om de gruppernas "Skärmtid" minskades med 20%.

Enkelhet har många skickliga och vältaliga motståndare. Det är inte lätt att finna den rätta enkelheten.

Att lära av andra

Det är ofta bra att lära av andra men Vad och av Vem? I forskning finns det principer och metoder för detta men i organisationsvärlden är det vanligt med olika "gurus" och koncept som trendar in och ut och erbjuder genvägar till framgång. Men vad passar och är genomförbart i er organisation?

Då snart alla har ont om tid kan det vara bra både för en enskild person och en organisation att ha en "Inspirationskarta" för att vidga sitt vetande.

Förändringshastighet och mentala kartor

The Economist-China

Ju fortare allt förändras desto viktigare blir det att ha en genomtänkt och uppdaterad strategi. Hur ser era antaganden om verkligheten och verksamheten ut?

Hur ser de mentala kartorna ut för era tjänster, produkter och affärsmodell? Hur kunde Nokias och Ericssons mobiltelefoner gå så snabbt från framgång till nowhere?

 

Innovationer, framgång och välfärd

omvandling

I Sveriges innovationspolitik dominerar vad jag kallar "Frömodellen" som innebär att välfärd ska skapas genom att små groddföretag - ofta i industriparker som Ideon i Lund - ska växa och blir stora. Men detta är en lång och svår resa och Frömodellen behöver kompletteras och förstärkas med en Omvandlingsmodell. Det viktigaste är att finna goda idéer var än i världen de har uppkommit och implementera dessa i verksamhetens egen situation. Omvandling ger mer välfärd än Frömodellen. Företags och organisationers samlade förmåga att hantera omvandling och förändringar är grunden för såväl deras framgång som den framtida samhälleliga välfärden. Export ger välfärd, men också import av nya idéer och kompetenser.

Alla verksamheter har en relativt unik innovationsstil. Har er verksamhet den innovationsstil ni behöver? Introduktion till sidorna om innovationer.