blixtAffärsmodeller och Affärskartor

Många företag och verksamheter förväxlar önskelistor och affärsmodeller. En önskelista är t ex hur mycket pengar man ska ha som avkastning på kapitalet, hur stor marknadsandel man ska ha eller hur många enheter man ska sälja. Önskelistor är också mycket vanliga i offentliga sektorn. En önskelista är inte vare sig en strategi eller en affärsmodell. En affärsplan och en strategi har sin utgångspunkt i vilka värden man tänker tillföra sina kunder och hur.

Från Affärsmodell till Affärskarta

Affärsmodell är ett välkänt begrepp - se business plan eng. Wikipedia. Jag tycker om ordet affärskoncept och lägger i detta in att ett koncept ofta kan vara mer omfattande än vad en affärsidé är. Dropgolf är ett exempel från vårt eget innovationsarbete.

Affärsmodellen påverkas av verksamhetens omvärldsanalys. För t ex Sony (tidigare Sony-Ericsson) i Lund finns självklart frågor kring framtida dominerande mobila operativsystem, teleoperatörernas strategier, vad t ex Apple, Samsung och Google gör, priskonkurrens och användarnas preferenser med mera.

I affärskartan finns också interna faktorer som ökar/minskar chansen/risken att Sony om tre år finns kvar i Lund. Finns det viktiga personfrågor, vad händer på andra FoU-enheter inom koncernen och vad betyder den geografiska placeringen?

En affärsmodell är ofta ett dokument med anspråk på att vara rationell, genomtänkt och genomräknad. En affärskarta tar in fler aspekter och ser olika ut för olika intressenter. I affärskartan omvandlas affärsmodellen till det politiskt och praktiskt möjliga. Affärskartan ofta mer otydlig och informell till sin karaktär.

radarSvaga signaler och affärsmodeller

Det är viktigt att vara observant på och systematisera de svaga signaler som indikerar svåra problem långt innan krisen blir allmänt diskuterad och offentlig.

Förr kunde man ägna sig åt sin affärsmodell och sin affärskarta lite då och då. Idag behöver allt fler arbeta med sin affärsmodell och sin affärskarta allt oftare. Snabbare och flexiblare iteration blir allt viktigare. Kanske ingen tillfällighet att den ledande artikeln i Harvard Business Review 2012:12 heter Change faster.

Strategizon

En strategizon är den period inom vilken man kan fatta eller kunde ha fattat för verksamheten alternativa strategiska beslut.

En verksamhet kommer i en strategizon relativt något annat. Detta kan bero på såväl interna som externa faktorer. Den största svårigheten är att bli tillräckligt medveten om att man är i en strategizon och börja den process som i bästa fall leder till att verksamheten överlever och kan utvecklas.

Externa faktorer och mentala kartor

Teknologiska förändringar i omvärlden är ett välkänt exempel på externa faktorer som försätter eller pushar en verksamhet in i en strategizon. Digitalisering av huvusakligen analoga produkter och processer eller att kostnadsreduktionen för digital datalagring minst sagt har sjunkit dramatiskt är exempel på detta.

De nämnda exemplen försatte tillverkare av skrivmaskiner, tryckpressar, tidningar, faxapparater, telefoner och mycket annat i en strategizon. Företagsledningar är olika insiktfulla om att de kommit in i en strategizon och olika handlingskapabla att hantera den. Läs om mentala kartor ...

filmtitelI feel-good-filmen You've got Mail (1998) driver Meg Ryan en liten bokhandel, men får några kvarter bort plötsligt en konkurrent i en stor nationell bokhandel vars chef är Tom Hanks. Hon kämpar på, men tvingas stänga sin butik. Bokkedjan Borders hade över 500 butiker i USA, varav sex i New York, men klarade inte konkurrensen från Amazon, utan gick i konkurs 2011. Ledningen hade inte vare sig förstått att man befann sig i en strategisk zon eller vad den innebar. Bland annat överlät man till Amazon.com att driva sin egen näthandel.

Andrew Grove var koncernchef i världen största halvledarföretag Intel 1987-1998 och skrev en bok som heter Only the Paranoid Survive. I den finns flera sentenser som pekar på en medvetenhet om att det vilken dag som helst kan komma nya teknologier och aktörer som hotar ens verksamhet. termostat Senare ledare inom Intel läste nog inte hans bok tillräckligt noga då företaget av många anses ha missat den explosiva marknaden för mobila enheter. Företaget Arm, som för övrigt inte har egna fabriker, har under senare år växt fram som en betydande utvecklare och leverantör inom halvledarindustrin. Bilden är en smart termostat från Nest.

Interna faktorer

Kodak kameraInom Kodak fanns det tidigt insikter, produkter och kompetens om att digitaliseringen av fotobranschen radikalt skulle påverka företagets nuvarande affärsmodell, produkter och produktion. Företaget klarade inte omställningen, utan gick i konkurs i januari 2012 (chapter 11 förfarande i USA). Kodak har idag lämnat konsumentbranschen och arbetar bland annat med digitala tryckeri- och bildsystem för industrin.

digital tryckpress Det är ett dramatiskt hopp mellan att sälja en kamera som skulle vara i var mans ficka till att sälja en digital tryckpress som spottar ur sig en färdig roman på 260 sidor på 2 sekunder.

Kodaks tunga problem med sin transformation är ett exempel på ett globalt företags problem med att hantera sin strategizon på ett bra sätt. Även betydligt mindre företag ställs inför en intern dialog mellan olika ägarintressen och synpunkter inom företagsledningen. Många verksamheter och företagsledare vaknar alltför sent och går under.

Strategizon och strategiska beslut

Det finns en rik flora av teorier, böcker och goda råd om hur man ska fatta kloka beslut. Tanken om en strategizon handlar om att bli medveten att en verksamhet - oavsett orsakerna till det - är på väg in i eller är i en strategizon. Ju längre in i den man kommer desto färre valmöjligheter har man.

Strategiska beslut växer fram

Strategiska beslut växer fram - oftast långsamt - för att därefter klubbas, offentligöras och börja genomföras. När det till exmepel blir allmänt känt att produktionen i en fabrik ska flyttas till ett annat land, är det idag sällsynt att ett motsatt beslut fattas.

Men beslutet har föregåtts av en period - en strategizon - i vilken alternativa vägval kanske varit möjliga.

Det viktigaste är inte att fatta optimalt rätt beslut, utan att undvika helt felaktiga beslut. Ledningens misstag är alltid de dyraste. Det krävs uppmärksamhet och kunskap för att inse att man är i en strategizon och att man bara har ett visst tidsutrymme för att formulera olika vägval.