Strategi

Ledningens strategiska misstag är ett företags dyraste misstag. Smarta personer och bra företag gör också strategiska misstag. Grundläggande antaganden om en verksamhet behöver regelbundet utmanas. Det är jag ganska bra på.

Lucio Fontana

Rätt enkelhet

Rätt enkelhet är ett nyckelkoncept för att lyckas. En central fråga för både mina egna företag och min externa rådgivning är att det mesta går att göra enklare, smartare och mer användarvänligt.

Sveriges tre största landsting (Skåne tvekar dock) ska nu göra en gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationssystem för c:a 10 miljarder. Utöver redovisade krav vill jag lägga till att läkares och sköterskors skärmtid ska minska med 20%. Läs mer om IT och enkelhet ...

the economist_China

Mentala kartor

Mentala kartor handlar om hur man ser på världen, sig själv och andra. Vi har mer eller mindre bra mentala kartor om nästan allt. Hur ser företagsledningens mentala kartor ut?

Mediagurun Marshall McLuhan skrev att Environment is blind. Med detta menade han att det är svårt att se det som förefaller en vara fullkomligt naturligt.

Läs mer om Mentala kartor ...

blixt från klar himmel

Affärsmodeller och Affärskarta

Man kan anta att de flesta verksamheter har en idé om sin affärsmodell. När allvarliga problem uppkommer är det sällsynt att dessa kommer som en blixt från klar himmel.

Tvärtom har det säkert funnits många signaler under lång tid om att stora problem är under uppsegling. Dessa signaler kan ha ett mönster och om man systematiserar dessa får man en slags kartbild. Mönster är viktiga.

Om en affärsmodell oftast är strategi- och sifferorienterad, är en affärskarta samma frågor fast sedda genom den praktiska realiteterna i en verksamhet. Man måste hitta sätt att nästan ständigt arbeta både med sin affärsmodell och sin affärskarta.

En Strategizon är den period inom vilken man kan fatta eller kunde ha fattat för verksamheten alternativa strategiska beslut. Den första utmaningen är att bli medveten om att verksamheten av externa eller interna faktorer hamnat i en strategizon. Ju längre tid det tar innan ägare och företagsledning inser detta, desto färre vägval har man.

Läs mer om Affärskartor och strategizoner ...

arbetstagarkonsult

Löntagarkonsult till fack och företag

En löntagarkonsult anlitas visserligen av de fackliga organisationerna, men det krävs att företagsledningen accepterar alternativa förslag för att ändra planerade beslut. I den meningen är en löntagarkonsult en konsult till både fack och företag. Det svåraste är inte att skriva en rapport, utan att påverka olika strategier och beslut.

Jag har genomfört flera uppdrag med både fack och företag som uppdragsgivare.

Läs mer om strategi för fack och företag ...