I mina konsultuppdrag försöker jag ofta förstå vilka problem vi egentligen ska försöka lösa. Hur ser våra antaganden om verkligheten och verksamheten ut. I en tid när allt ska gå fort vittnar många om hur relativt lite tid man har att tänka.

Ju fortare allt förändras desto fler problem får en organisation och desto viktigare blir det att ha en genomtänkt och uppdaterad strategi.

Aktuellt

Utöver en del konsultprojekt lägger jag för närvarande mest tid på ett projekt - BiBB® - för att skapa ett Kunskapstorg och ett nytt fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk. BiBB.se (en omfattande sajt) kan ses om en social innovation med en ny affärsmodell. I projektet ingår att jag skriver en avhandling - 'Affärsmodeller för uppslagsverk' - i företagsekonomi vid Lunds universitet. Den beräknas bli klar 2018.

Uppdrag och föredrag

Läs mer om mina konsultuppdrag.

Ibland håller jag föredrag och workshops. Några fler exempel på aktuella föredrag.

Mitt IDme

Se min IDme story.

IDme är en tjänst jag utvecklat med fokus på ditt nuvarande arbete och dig. Utmärkt som komplement till Linkedin eller kanske som alternativ. Se vad du tycker. Tjänsten är gratis.

Det viktigaste är inte att komma helt rätt

Det viktigaste är inte att komma helt rätt utan att undvika att röra sig i fel riktning och att inte tillräckligt väl förstå vad som påverkar ens verksamhet. Hur kunde Nokia och Ericsson Mobile Communications - företag jag bägge arbetat med - köra ner i diket på så kort tid?

Innovationer måste övervinna motvind

1995 startade jag mitt företag - IDstories - där IT och Internet var en central del. Visionen var och är att bygga broar mellan den fysiska världen och din digitala värld. Jag fick två patent beviljade och åkte till Ericsson R&D i North Carolina och högste chefen, Nils Rydbeck, sa att nu ska vi bygga ett stort bolag tillsammans. Mycket hände och jag lärde mig en hel del om innovationsprocesser i stora företag.

IT och Affärer - Lost in translation?

IT och Internet förändrar er verksamhet och världen än mer än vad vi tror, men förändringstrycket är ojämnt fördelat mot olika områden i en verksamhet.

Ett av mina stora intressen är Enkelhet. I samband med ett uppdrag på Ikea lärde jag mig deras slogan dyra lösningar är signerade av medelmåttor. IT kan komplicera det mesta utöver det som vore optimalt och jag har som ett exempel här beskrivit ett projekt för ökad Enkelhet i vården. Det skulle tillför vården tusentals sköterskor och läkare utan kostnad.

Vem ska vi lära av? Och min informationsstrategi.

Jag letar nästan varje dag efter andras erfarenheter och kunskap som kan tillföra något till mina företag eller uppdrag. En del berättelser är mest underhållande, medan andra ger insikter som kan omsättas i handling i någon form. Det är en konst att veta Vem man ska lära av. Jag är gärna er handledare i en sådant projekt.

Jag håller ständigt på att testa min egen informationsstrategi. Mediavärlden gör allt för att vi ska bli nyhetsberoende och mitt senaste är att inte läsa några tidningar eller nyheter på nätet före klockan tolv. Det finns i princip inget jag behöver veta om omvärlden före lunch. Grexit, IS och politikerutspel före lunch stör mitt tänkande. Det finns en ganska ny akronym - FOMO - Fear Of Missing Out. Det heter att man ska välja sina strider, man måste också välja sitt omvärldsflöde.

Visualisering - som jag ser det

Jag misslyckades helt för mer än 25 år sedan med att sälja in konceptet Bildekonomi. Då hade jag sett hur chefer satt med tjocka randiga datalakan och tänkte att vore det inte bättre att följa t ex tio viktiga grafer. Bilder fastnar betydligt bättre än texter.

I den vanliga konsultvärlden skrev man rapporter i Word och överlämnade några tjog PowerPoint-bilder. Jag har gjort många uppdrag och analyser där olika former av IT spelat en viktig roll. I ett uppdrag för Pharmacia 2002 presenterade jag en omfattande rapport som en hemsida, med såväl interna som externa länkar, som leverades på ett lösenordsskyddat USB-minne. Samma format har jag senare använt vid försäljning av företag. Detta är fortfarande ett bra koncept.

Utbildning och Forskning

Blev civilekonom i Lund 1970 och rekryterades redan innan jag var klar till konsultföretaget SIAR, där man både skulle konsulta och forska, som leddes av de framstående managementkonsulterna och professorerna i företagsekonomi Eric Rhenman och Richard Normann.

Jag kom långt i mina doktorandstudier i företagsekonomi innan konsultverksamheten och egna företag tog överhanden. Doktorandkurserna klarades av direkt, och en av två delar i en planerad avhandling publicerades: (Rapporten Att förstå kol publicerad av statliga Sekretariatet för framtidsstudier.) Jag höll en egen doktorandkurs i företagsekonomi 1971 om framtidsforskning. Intresserad av forskning och teori och jag har bland annat skrivit en del om Innovationsstrategier.

Jag har utvecklat en teori som jag kallar Öppna monopol. Det är ett koncept för att radikalt förbättra ett flertal monopol - t ex Apoteken, Bilbesiktningen, Systembolaget och SJ UTAN att de omregleras till fri konkurrens. Jag publicerade en artikel om Öppna monopol redan 1995.

Startade egen konsultfirma 1971 som Strategikonsult och löntagarkonsult. Har också drivit bolag inom arkitektur, /digital/ bildbehandling (c:a 30 anställda) och vattenrening (stort miljöintresse). Jag talar engelska, franska, tyska och danska.

 

Mitt motto är
Man ska börja med sig själv, men inte sluta där.
ur Människans väg av Martin Buber

Denna sida uppdaterades den 18 mars 2018