Föredrag och workshops

Mitt yrke är att utveckla mina företag och vara rådgivare i innovationer och strategi. Jag är också engagerad i några samhällsfrågor såsom utbildning, hur Internet omvandlar samhälle och företag, och kulturfrågor. Jag gillar dialoger och nya perspektiv. Ibland håller jag föredrag utan kostnad, ibland mot arvode.

Föredrag eller workshop

En Workshop på en halv dag kan vara ett bra format för att arbeta med ett tema.

Jag har genom åren hållit ganska många föredrag och människor verkar överlag vara nöjda :-)

Sök-och-Lär modellen

1. Innovationer och välfärd

Innovationer har blivit ett hett område i svensk politik och samhällsdebatt. Ofta handlar diskussionen om hur forskningsresultat och nya affärsidéer (frön) ska växa upp och bli till företag med många anställda. Min uppfattning är att en Omvandlingsmodell där vi blir bättre på att införa nya idéer var de än kommer ifrån är viktigare för den framtida välfärden än Frömodellen.

Jag berättar också gärna om några framstående innovatörer t ex John Harrison som på 1700-talet löste Longitudproblemet, om hur kunskapen om kolera väste fram och många andra. Nästan alla innovatörer har uppplevt sentensen att drakar stiger i motvind. Hur ska en innovatör hantera all motvind och alla Ja, men ...?

Som jag ser det har organisationer olika innovationsstil och det är viktigt att förstå sin egen företagskultur.

Encyklopedi -NE 3

2. Ett projekt för en fri encyklopedi - NE 3

Tryckta media är mitt uppe i en radikal omvandlingsprocess och informationslandskapet ändras kontinuerligt. Uppslagsverk i olika former, fysiska såväl som digitala sveps med i denna stormvind av förändringar.

Projektet NE 3 är ett exempel på en innovation baserad på en ny affärsmodell. NE 3 är också ett exempel på när en extern aktör "engagerar sig" i ett företags varumärkesidentitet och dess affärsmodell. Se gärna på sajten och hör av dig.

NE 3 är också fokus för min kommande doktorsavhandling i företagsekonomi i Lund

Läs mer på NE3.se

3. Kultur och näringsliv

På vilket sätt vill vi att kultur och näringsliv ska höra samman? Kultur kan av näringslivet ses som dekoration och avkoppling efter en hård dag på världsmarknaden eller kanske något som på allvar kan tillföra något till en verksamhet. Vilken roll vill ni att kultur ska ha i er organisation?

Se berättelser om kultur och näringsliv ...

Läs om Dropgolf4. Golfbranschen och en radikal golfinnovation

Golf är en av världens största industrier, men en lång tillväxtperiod har övergått till nergång i flera delar av världen. I USA och flera andra länder är nergången de senaste tio åren c:a 25%. Är detta ett problem och i så fall för vem? Finns det nya vinnare och förlorare? Min och många andras uppfattning är att golf har ett stort tidsproblem. Hur kan detta hanteras?

Det helt centrala försäljningsargumentet för golfindustrin är LÄNGD; köp en ny driver ofta - och slå längre. Golfindustrin är i grunden utpräglat mansorienterad. Kan/bör eller måste golfindustrin tänka om?

Jag har skapat två ganska stora sajter Dropgolf.se och Dropgolf.com (på engelska) där jag gör en bred genomgång av golfbranschen och några framtidsfrågor. Där finns också en presentation av min innovation Dropgolf® för Närspel på alla golfbanor.

Det sägs ofta att golfbranschen är konservativ. Vi kan ha en intressant diskussion om VEM i branschen som är konservativ - spelarna, klubbanställda, producenter eller ... och hur inspirerar man till nya tankar och insikter? Den frågan gäller såklart också många andra områden.

Lära av vem?6. Vem ska vi lära av?

Ett bra ämne för en workshop. Det är viktigt att lära av andra, men vem ska vi i vår organisation lära av och hur ska vi ta detta till oss.

En metod kan vara att parallellt leta på både sannolika och oväntade ställen. Att försöka lära sig av Apple, Google eller H&M är nog bra, men hur ska man hitta det relevant lärorika?

Läs mer om Vem ska vi lära av ...

Om föredragshållande

Digitalisering och allt mer avancerad digital kommunikation erbjuder både möjligheter och hot för föredragsmarknaden. Ännu så länge anses det (mycket) mer OK att bjuda in till ett föredrag där en person berättar något spännande/lärorikt/personligt än att bjuda in till en sammankomst där t ex någon av de lysande föreläsarna på TED - på en storskärm/videokanon - framför sin story.Läs om Dropgolf

Hur de nya teknologiska förutsättningarna kommer att påverka föredragsmarknaden är självklart oklart. Alla som vill bli underhållna om någon aspekt av t ex ledarskap, kreativitet, jämlikhet, sociala media etc etc kan - dygnet runt och överallt - via t ex YouTube, Vimeo, Slideshare, och andra kanaler hitta föreläsningar och presentationer.

Jag tror att många mötestillfällen kommer att erbjuda mer utrymme och möjlighet till dialog och inlärning. Dialogen mellan deltagarna blir viktigare och då kan temat eller ämnet initieras av en närvarande person eller (i stigande grad) av en digital presentation. Det blir en förskjutning från underhållning till lärande.