(1) Analysdelen är projekt där jag analyserat en verksamhet och presenterar ett förslag till en ny strategi. Då kunduppdrag sällan kan redovisas öppet är dessa analyser gjorda utan externt uppdrag såvida annat inte anges.

(2) Forskning

ANALYSER

BiBB

Ett Kunskapstorg och ett fritt uppslagsverk

BIBB är ett omfattande projekt för att medverka till att det skapas ett Kunskapstorg och ett modernt och för alla fritt artikelsignerat uppslagsverk.

Läs mer på BiBB.se ...

En del i mitt projekt BiBB är att skriva en doktorsavhandling i företagsekomnomi om affärsmodeller för uppslagsverk och BiBB. Jag är doktorand vid Föreagsekonmiska institutionen i Lund. Läs mer om BiBB och forskning.

Sparbanken som förlorade en miljard, minst

Analys av Sparbanken Finn

Den 9 augusti 1999 publicerade jag en omfattande hemsida med en analys av sparbanken Finn och ett förslag till en ny strategi. Huvudtanken var att omvandla sparbanken till ett aktiebolag - sparbanken Finn AB - och att denna skulle ägas av en stiftelse - stiftelsen Finn. Jag var bland annat skeptisk till bankens lönsamhet och möjligheter att klara kommande IT-kostnader. När man 2014 vill sälja stora delar av banken till Swedbank säger ordföranden Bo Lundgren att .. Sparbanken har för dålig lönsamhet och är för liten för att ensam klara att utveckla IT-system och datorbaserade tjänster. (källa SDS 2014.02.21 sid. A 18)

logotyp sparbanken ÖresundNästan på dagen 10 år efter att jag publicerade min analys omvandlades Finn till ett aktiebolag som ägdes av en stiftelse. Dessutom bytte man namn till sparbanken Öresund.

På grund av okunskap om IT och bad management slarvade ledning och styrelse bort minst en miljard som kunde ha blivit basen till södra Sveriges största Riskkapitalfond.

Läs min analys och förslag ...

Forskning

Vem vann på apotekens avreglering?

pills

Teori om Öppna monopol

Alla vet att monopol är ineffektiva, har låg innovationsgrad, tar ut överpriser och fri konkurrens löser dessa problem. Utgångspunkten för min teori om Öppna monopol är att ställa frågan: kan man göra monopol bättre och smartare? Kan ett slutet monopol utvecklas till ett Öppet monopol? Det faktum att fri konkurrens inom många områden är en överlägsen branschstruktur betyder inte med automatik att den formen är överlägsen i ALLA sammanhang.

Läs mer om Öppna monopol ...

Har omregleringen av apoteksmarknaden medfört fördelar för kunderna som inte hade kunnat uppnås i apoteksmonopolet? Se mycket intressant utvärdering från 2014 av två profesorer i ekonomi. Avsikten är att följa utvecklingen på apoteksmarknaden.

Se min analys av apoteksmarknaden ...

Läs mer om BiBB i ett forskningsperspektiv

Situation Based Services

Det finns mycket skrivet om Location Based Services, LBS (länk till Wikipedia). Eftersom jag under drygt femton år varit involverad i branschen för mobila tjänster - fick bl a två egna patent beviljade - och utvecklat en egen tjänst, IDstories, har jag haft anledning att fundera över LBS.

situation-based-services

Jag har utvecklat en modell som jag kallar Situation Based Services, SBS, som jag anser är en bättre guide för kommunikationens förutsättningar än LBS.

Läs mer om Situation Based Services ...

Att förstå kol

kolgruvearbetare

Att förstå kol

1978 publicerade Sekretariatet för framtidsstudier min rapport Att förstå kol. Den ingick i en serie rapporter inom området Energi och Samhälle. Rapporten sätter in frågan om eventuellt ökad svensk kolanvändning i ett bredare socialt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Kolet har också sin geopolitiska roll. En kilowattimme är inte kultur- och samhällsneutral. Detta betyder bland annat att vi skapar olika samhällsstrukturer när vi väljer energisystem. Många människors liv bli olika beroende på energisystemens utformning. Studien var också tänkt som en första del i min doktorsavhandling i företagsekonomi.

I rapporten skriver jag om kolets Geologiska mängd, Ekonomiska mängd och Sociala mängd. Denna modell kan appliceras på alla energislag.

Läs mer om rapporten ...

Framtiden är SlowFast

slowfast The SlowFast Society

1998 skapade jag en hemsida SlowFast.com för att utveckla tankar kring hur vi alla på flera olika nivåer behöver lära oss att leva och agera både i vår och världens önskan om snabbhet och med insikt om vikten av ett långsamt förhållningssätt för att nå de mål som oftast endast långsamhet ger. Det tar tid att tänka. Nära relationer växer sakta. Man finner sig själv sakta och en organisation behöver tid för att finna sin egen formel, sin affärsidé och sin innovationsstil.
SlowFast-konceptet kan användas på tre nivåer

Vi behöver helt enkelt bli bättre på att simultant förstå och hantera bägge perspektiven samtidigt. Den tanken är ganska lätt att snabbt förstå, men det är en långsam process att lära sig att leva och använda den. Stressad - någon?